Welkom bij de missieposten van Kilangala en Kantembo!

Kilangala en Kantembo liggen allebei in het zuidwesten van Tanzania, in de arme en achtergebleven Rukwa Provincie. Beide zijn gesticht door de Friese verpleegkundige en zendelinge Trijntje Beimers, Kilangala in 1967 en Kantembo, zo'n 100 kilometer verderop, in 1976. 
Met financiële steun vooral uit Nederland maar ook uit Canada zijn de zendingsposten uitgegroeid tot bloeiende gemeenschappen die van betekenis zijn voor de omliggende regio. Sinds 2013 werken de Stichting Trijntje Beimers en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) nauw samen aan de verdere ontwikkeling, met als einddoel financiële onafhankelijkheid. Zover is het nog niet, maar we zijn op weg.
Ook twee andere Nederlandse stichtingen zijn betrokken bij Kilangala. Stichting ProTanz houdt zich bezig met de bouw van de basisschool en Stichting SOLKO richt zich op de landbouw. Natuurlijk wordt er nauw samengewerkt met ZZg en STB.

Meer weten?

Op de menubalk onder Zendingswerk info over gezondheidszorg, onderwijs, evangelisatie, landbouw en de opvang van baby's.
Onder ANBI: alle benodigde ANBI-informatie van de Stichting Trijntje Beimers.
Lees de Nieuwsbrief en neem een gratis abonnement.

Meedoen?

Wilt u het werk in Kilangala en Kantembo (of een onderdeel ervan) steunen? Heel graag! 
NL09 INGB 0000 5902 00, Stg. Trijntje Beimers te St. Annaparochie
NL74 RABO 0375 2169 36, ZZg te Zeist, onder vermelding Kilangala/Kantembo.
Maar via i-Deal kan het ook:


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: € 5,00, € 10,00, € 20,00 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: Missieposten Kilangala-Kantembo 16.006