Nuru evangelisatiewerk

23027

Wat is er aan de hand

De Kilangala missiepost ontstond in 1967. Het was het levenswerk van de Friese zendelinge Trijntje Beimers. Ze werkte in de afgelegen rurale Rukwa-provincie aan gezondheidszorg, onderwijs en aan de opvang van weesbaby’s. Maar de kern van haar werk was voor Trijntje het evangelisatiewerk dat ze in de hele streek verrichtte onder de naam ‘Nuru’, wat ‘Licht’ betekent. Ze was daarvoor soms twee maanden achtereen onderweg. Het licht van het evangelie, de Blijde Boodschap, moest gebracht worden naar mensen die er nog niet mee in aanraking waren geweest. Want vaak leefden die mensen in angst; bang voor tovenarij en geesten.
Nuru was ook de naam van het evangelisatiekrantje dat in de missiepost gemaakt werd (op een oude typmachine en daarna gestencild). Het kende een mega-bereik, tot in Kenia toe!
Trijntje werkte nauw samen met de Broedergemeente in de regio, wat leidde tot de bouw van 14 kerkjes in omliggende dorpen en tot een bloeiende bijbelschool in Kilangala, waar jarenlang voorgangers voor de Broedergemeente werden opgeleid.

Om wie gaat het

Nog steeds werkt de Kilangala missie aan evangelisatie, maar nu dichter bij huis, in de dorpen in de regio.

Wat doet onze partner

Een paar Nuru-medewerkers bezoeken regelmatig scholen in de buurt en geven daar godsdienstles, soms wekelijks. Ze gebruiken bij het vertellen van bijbelverhalen aan kinderen nog steeds oude flanelplaten, maar praten ook met scholieren over het geloof en over normen en geloofswaarden. Scholieren op vijf basisscholen en drie middelbare scholen krijgen zo geestelijke bagage mee. Daarnaast gaan de Nuru-medewerkers zo nu en dan naar dorpen in de regio, met een stapeltje Nuru-krantjes, met evangelisatiefilms en met het koor van de lokale Broedergemeente.

Wat doet het ZZg

Het ZZg ondersteunt samen met de Stichting Trijntje Beimers het traditionele evangelisatiewerk van de missiepost, maar stimuleert ook vernieuwing daarin. Immers, ook in Tanzania hebben veel mensen nu een mobiele telefoon. Radio, internet en een app hebben waarschijnlijk een groter en enthousiaster bereik dan een gestencild krantje. En ook samenwerking met andere kerken en christelijke groepen kan goed werken.
Maar uiteraard zijn dit keuzes die de missiepost zelf moet maken, net als het uitwerken van zulke plannen.

Waarom steunen we dit

Het delen van het evangelie is vanouds een van de statutaire doelen van het ZZg. En als dat samengaat met het aanbieden van concrete hulp aan armen en kwetsbaren (door gezondheidszorg en onderwijs bijvoorbeeld), dan werkt het dubbelop; aan het geestelijke én het fysieke welzijn van mensen.

Status

Actief

Soort werk

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Tanzania

Media