STB 2021 Fc


Kilangala en Kantembo missieposten

Welkom op deze speciale webpagina van het ZZg en de Stichting Trijntje Beimers

Kilangala en Kantembo, zo heten twee missieposten in een afgelegen streek in het zuidwesten van Tanzania. Beide zijn ontstaan door het werk en de bevlogenheid van de Friese zendelinge en verpleegkundige Trijntje Beimers (Tryntsje) die er maar liefst 53 jaar werkte.

In 1967 begon ze samen met een groepje Tanzanianen vanaf de grond de Kilangala missiepost op te bouwen. Tien jaar later volgde Kantembo, 100 kilometer verderop. Allebei werden het bloeiende gemeenschappen die van grote betekenis waren voor de wijde regio vanwege de opbouw van gezondheidszorg, onderwijs (alfabetisering, vaktraining en bijbelschool), zorg voor moederloze baby’s, landbouw en natuurlijk verkondiging van het evangelie. Want dat laatste was volgens Tryntsje het allerbelangrijkste.

Vanuit Friesland en ook vanuit Canada kwam er financiële steun en waren er vele warme contacten. En dat bleef zo, ook na het overlijden van Trijntje Beimers in 2006. De Stichting Trijntje Beimers (STB) en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) zetten zich sinds 2013 gezamenlijk in voor de ontwikkeling van de missieposten, met als einddoel zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid.

Meedoen aan dit concrete zendingswerk? Graag! U kunt de ontwikkeling op de missieposten volgen via een -gratis- abonnement op de nieuwsbrief. En u kunt financieel bijdragen aan de missieposten of aan een onderdeel daarvan.

Eerder verschenen nieuwsbrieven

Meer informatie over het werk van de missieposten