Privacyverklaring

Privacyverklaring ZZg / Zeister Zendingsgenootschap

Zeister Zendingsgenootschap, gevestigd aan Zusterplein 20, 3703 CB te Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
ZZg / Zeister Zendingsgenootschap
Zusterplein 20
3703 CB Zeist
Tel. 030 692 71 80
E-mail: info@zzg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ZZg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters en achternaam
 • Naam organisatie
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zzg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ZZg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling in de vorm van een online donatie
 • Verzenden van een van onze e-mail nieuwsbrieven en/of papieren nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren, zoals voorlichtingsmaterialen voor uw school of kerk
 • ZZg analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • ZZg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier op deze website een mail stuurt voor een vraag, opmerking of klacht, beantwoorden we deze natuurlijk zo snel mogelijk. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Het sturen van zo’n mail aan ons vatten wij op als toestemming voor dit gebruik. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

E-mailnieuwsbrief
U kunt zich abonneren op een of meer van onze nieuwsbrieven. Hierin leest u het laatste nieuws van onze zendingsprojecten en overige activiteiten. Wij beheren onze nieuwsbrieven via de derde partij Mailjet. Het abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via info@zzg.nl of 030 692 7180 kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Delen van persoonsgegevens met derden
ZZg deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bijv. de aanbieder van onze e-mail nieuwsbrieven Mailjet, verzekeren wij onszelf en u dat dit betrouwbare organisaties zijn die voldoen aan de meest recente wetgeving volgens de AVG (GDPR), om zo te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZZg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
ZZg gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
De analytische cookies die wij gebruiken zijn bedoeld om uw de website statistieken te meten.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Sommige inhoud op deze website wordt getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website en onze abonnementen op de e-mail nieuwsbrieven, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Met deze statistieken verbeteren we onze website en e-mail nieuwsbrieven om zo bijvoorbeeld om nog beter relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u niet dat wij deze statistieken van u maken, dan kunt u dit altijd aan ons melden via info@zzg.nl of 030 692 71 80.
Wij gebruiken hiervoor uw naw-gegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, klikgedrag en bezoekgedrag. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie gedurende drie maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZZg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zzg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ZZg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ZZg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zzg.nl.

Deze website
Deze website is gemaakt met een open source contentmanagemenysysteem en maakt tevens gebruik van een aantal open source plugins. Het ZZg zorgt ervoor dat het contentmanagementsysteem en bijbehorende plugins altijd voorzien zijn van de laatste beveiligingsupdates.

Geautomatiseerde besluitvorming
ZZg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZZg) tussen zit.

Beelden op deze website
Alle beelden, foto’s, e.d. die op deze website getoond worden zijn volledig eigendom van ZZg. Personen zichtbaar op beelden zijn akkoord met publicatie. Mocht u uzelf of iemand anders zien op een foto waarvan u twijfels hebt over de verleende toestemming, geef dat alstublieft door via info@zzg.nl of 030 692 71 80.

Hosting
Deze website wordt gehost door ComSi BV en voldoet aan alle regels van de AVG (GDPR).