ANBI

Officiële naam
Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente

RSIN
002690846

Contactgegevens
Bezoek-en postadres:
Zusterplein 20
3703 CB Zeist
Tel. 030 – 692 71 80
E-mail: info@zzg.nl

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Dhr. J.E. (John) Waalring, voorzitter
Mw. M. (Ria) van der Heiden-Brunekreef, plaatsvervangend voorzitter
Dhr. I.J. (Ivar) Cambridge
Dhr. P.M. (Martin) Theile
Mw. I.R. (Imelda) Tjon-Fo

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2021-2025.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen een niet bovenmatige vacatievergoeding.

Werknemers worden beloond overeenkomstig de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Doelstelling
Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd. Ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente assisteert het ZZg bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, Cuba, Midden-Amerika, de Palestijnse Gebieden, Letland en Albanië.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag en jaarrekening)
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen we u naar het jaarverslag en jaarrekening van het ZZg over 2021.

Samenwerking met Stichting Trijntje Beimers
Het ZZg werkt sinds 1 januari 2013 nauw samen met de Stichting Trijntje Beimers (STB). 

Klik hier voor de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van STB.