ANBI Stichting Trijntje Beimers

Hier vindt u de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Trijntje Beimers (STB), die sinds 1 januari 2013 nauw samenwerkt met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg).

Officiële naam
Stichting Trijntje Beimers

RSIN
8157.07.009

Contactgegevens
Bezoek-en postadres:
Zusterplein 20
3703 CB Zeist
Tel. 030 – 692 71 80
E-mail: stb@zzg.nl

Contactpersonen
STB
Pytsje Kampen
Tel. 0514 – 52 17 70
E-mail: pytsjek@gmail.com

ZZg
Douwe van Barneveld
Tel. 030 – 692 71 88
E-mail: stb@zzg.nl 

Bestuurssamenstelling
Mw. Pytsje Kampen-van der Heide, It Heidenskip, voorzitter
Mw. Anneke Witteveen, Nijemirdum, secretaris
Dhr. Douwe van Barneveld, Zeist, penningmeester

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2019-2024 van Stichting Trijntje Beimers.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stichting Trijntje Beimers ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het doel van Stichting Trijntje Beimers is het verstrekken van financiële steun aan de Kilangala- en Kantembo missiepost in Tanzania.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie de nieuwsbrieven.

Financiële verantwoording
Klik hier voor de jaarrekening over 2023.