Over het ZZg

Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd. Ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente assisteert het ZZg bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, Cuba, Midden-Amerika, de Palestijnse Gebieden, Letland en Albanië.

Het ZZg heeft een ANBI-status en is een CBF Erkend Goed Doel

Het gaat het ZZg niet om de groei van het aantal (kerk)leden maar om de persoonlijke groei van mensen en een andere manier van denken, een ‘mindshift’. Dat mensen leren om op een andere manier in het leven te staan. Leren dat ze zelf iets kunnen doen en niet afhankelijk zijn van wat anderen brengen. Dat ze hun eigen keuzes kunnen maken in de richting van goed leven voor iedereen. Die aandacht voor de mentale kant van zendingswerk is voor het ZZg even belangrijk als het bieden van materiële hulp. Woord en daad gaan bij de Hernhutters als vanouds hand in hand en het ZZg wil in zijn projecten meer en meer het mentale en het materiële combineren. 

Laat u ook inspireren door de bezieling van Hernhutters van vroeger en van nu. Steun ons werk!
Uw gift is zeer welkom, evenals uw blijvende betrokkenheid.

Het ZZg heeft een ANBI-status en is een CBF Erkend Goed Doel.