Crisisopvang voor baby's in Kantembo

24014

Wat is er aan de hand

Soms overlijdt een zwangere vrouw tijdens of net na de bevalling. Wat moet je als familie dan met de nieuwgeborene? Hoe geef je zo’n kwetsbaar kind te eten? Op het platteland in Zuidwest-Tanzania kan het een probleem zijn. Blikken babymelkpoeder zijn vaak te duur voor de familie. En gebruik van koemelk vraagt kennis en goede hygiëne, anders sterft het kind alsnog. Waar kan een wanhopige familie naar toe voor hulp?

Om wie gaat het

Zulke pasgeboren baby’s zonder moeder kunnen voor eerste opvang terecht in de Kantembo Missiepost. De babyopvang daar heeft Friese wortels: de missiepost werd opgericht door de uit St. Annaparochie afkomstige zendelinge Tryntsje Beimers.

Wat doet onze partner

De zuigeling krijgt crisisopvang, goede voeding en eerste medische zorg. Dan onderzoekt men of het kind in een kinderhuis in de regio kan worden ondergebracht. Meestal lukt dat, maar zo nodig  kan de baby een paar maanden in Kantembo blijven. Gelukkig is ook in deze streek de toegang tot medische zorg verbeterd en overlijden er steeds minder vrouwen bij de bevalling. En sinds er een redelijke dekking is voor mobiele telefonie wordt de missiepost vaak eerst gebeld en staat er bijna nooit meer een vader met een krijsende, hongerige baby op de stoep. In 2022 ving Kantembo nog 10 baby’s op, maar nu kan meestal worden volstaan met een verwijzing naar een locatie dichter in de buurt bij de betreffende familie.

Wat doet het ZZg

Het ZZg ondersteunt samen met de Stichting Trijntje Beimers dit concrete zendingswerk met een bijdrage voor melkpoeder, medische zorg en vervoer. Daarnaast helpt het ZZg de Kantembo missiepost met raad en daad om financieel steeds zelfstandiger te worden.

Waarom steunen we dit

Elk mensenleven is waardevol en kwetsbare kinderen verdienen een overlevingskans. Dit was ook Tryntsje Beimers’ diepe overtuiging. Dat de Kantembo Missiepost met eigen financieringsbronnen een steeds groter deel van de kosten weet te dekken is hoopvol en moedgevend.

Status

Actief

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Tanzania

Media