Baby's grootbrengen in Kilangala

23013

Wat is er aan de hand

In de arme Rukwa provincie, waar de Kilangala missiepost ligt, is niet alleen zuigelingensterfte, maar ook moedersterfte een probleem. Als de baby de bevalling overleeft maar de moeder niet, dan heeft de familie een groot probleem, vooral op het gebied van voeding. Babymelkpoeder is duur en er hygiënisch mee omgaan is lastig in een hut zonder kraan, waar op de grond op een houtvuurtje wordt gekookt.
De overlevingskans van die baby’s is gering als ze thuis blijven.

Om wie gaat het

Pasgeboren of heel jonge baby’s waarvan de moeder is overleden.

Wat doet onze partner

Vanuit de wijde regio (ruim 100 km) worden baby’s in nood naar Kilangala gebracht, waar ze opgevangen worden in het kinderhuis tot ze een jaar of twee zijn en vast voedsel eten. Dan gaan de meesten weer terug naar hun familie en hun dorp.
De zorg wordt verleend door gemotiveerd en ervaren personeel. Kinderen die niet teruggeplaatst kunnen worden (zoals een albino tweeling), mogen op de missiepost blijven wonen tot ze voor zichzelf kunnen zorgen. Zij gaan naar school en krijgen een eenvoudige vakopleiding. Een enkele keer is er sprake van adoptie door een lokale familie. Op dit moment zijn er ongeveer 12 kinderen in het kinderhuis.

Wat doet het ZZg

Het ZZg ondersteunt dit werk financieel, omdat de missiepost niet in staat is zelf alle kosten te dragen (salarissen, voeding, medische zorg). De lokale bevolking brengt soms giften in natura (kleding, suiker, zeep). Zo mogelijk draagt de familie van de baby ook bij.

Waarom steunen we dit

Opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving is van oudsher een belangrijk doel geweest voor het ZZg.

Status

Actief

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Tanzania