Kinderen laten opgroeien in Kilangala

24015

Wat is er aan de hand

In de arme Rukwa provincie, waar de Kilangala missiepost ligt, was vroeger niet alleen zuigelingensterfte maar ook moedersterfte een groot probleem. Door betere toegang tot medische zorg gebeurt het tegenwoordig minder, maar het komt nog steeds voor. Als de baby de bevalling wel overleeft maar de moeder niet, dan heeft in afgelegen dorpen de familie een groot probleem, vooral op het gebied van voeding. Babymelkpoeder is duur en er hygiënisch mee omgaan is lastig in een huis zonder kraan, waar op de grond op een houtvuurtje wordt gekookt. De overlevingskans van die baby’s is dan gering.

Om wie gaat het

Om pasgeboren of heel jonge baby’s waarvan de moeder is overleden. En om oudere weeskinderen die niet naar hun familie kunnen terugkeren.

Wat doet onze partner

Baby’s in nood komen vanuit de wijde regio (ruim 100 km). Ze worden in het kinderhuis opgevangen tot ze ruim 2 jaar zijn en vast voedsel. Dan gaan de meesten weer terug naar hun familie en hun dorp.
De zorg wordt verleend door gemotiveerd en ervaren personeel. Kinderen die niet teruggeplaatst kunnen worden (zoals een albino tweeling), mogen op de missiepost blijven wonen tot ze voor zichzelf kunnen zorgen. Zij gaan naar school en krijgen een eenvoudige vakopleiding. Een enkele keer is er sprake van adoptie door een lokale familie. Op dit moment zijn er ongeveer 12 kinderen in het kinderhuis.

Wat doet het ZZg

Het ZZg ondersteunt het kinderhuis samen met de Stichting Trijntje Beimers (STB). De missiepost is niet in staat zelf alle kosten te dragen (salarissen, voeding, medische zorg, schoolkosten). De lokale bevolking brengt soms giften in natura (kleding, suiker, zeep). Zo mogelijk draagt de familie van een kind ook bij. En de missiepost verbouwt maïs en houdt koeien, zodat de kosten van voeding bescheiden zijn.

Waarom steunen we dit

Opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving is van oudsher een belangrijk doel voor het ZZg en zit in het DNA van de missiepost. Trijntje Beimers was al vanaf de start van haar missiewerk geraakt door de nood bij bay’s en.

Status

Actief

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Tanzania