Bed, bad en beroep voor Grace students

22034

Wat is er aan de hand

Update mei 2024: dit project is afgerond. Hartelijk dank voor uw steun!
Mogelijk krijgt dit project nog een vervolg: ZZg en STB zijn bereid om opnieuw een aantal jongeren uit arme gezinnen als grace student te sponsoren, maar ed voorwaarde is ewl dat het VTC zelf een heel aantal nieuwe – betalende – studenten werft.
Lees hieronder bij ‘Extra informatie’ een verhaal van de feestelijke diploma-uitreiking van de jongste lichting afgestudeerde studenten.

Op de Kilangala Missiepost, in het zuidwesten van Tanzania, is een Vaktrainingscentrum (VTC) waar praktische een- en tweejarige vakopleidingen aangeboden worden. Veel jongeren uit de streek zouden daar best een opleiding hout bewerken, metselen & tegels zetten of kleding maken willen volgen, maar hun familie heeft geen geld om dit te betalen. Daardoor zitten ze thuis zonder toekomstperspectief en kunnen niet veel anders dan voedsel verbouwen en het huishouden doen, net als hun ouders. Bijdragen aan het gezinsinkomen en zo uit de armoede komen is haast onmogelijk. De Kilangala Missie wil zulke jongeren graag helpen, maar heeft zelf daarvoor onvoldoende mogelijkheden.

Om wie gaat het

Het gaat om jongeren uit de allerarmste gezinnen in de wijde regio rondom de Kilangala Missiepost. Het VTC kan dankzij steun vanuit Nederland een aantal van hen een beurs geven voor een tweejarige praktische vakopleiding. De naam grace students, genadestudenten, ontstond toen we hoorden dat deze jongeren hun opleidingskans beschouwen als genade van God. Dat mensen in hen geloven en hun zo’n geweldig aanbod doen ervaren ze als heel bijzonder. De grace students eten en slapen op de missiepost en gaan alleen zo nu en dan naar huis.

Wat doet onze partner

Het hoofd van het VakTrainingsCentrum op de Kilangala Missiepost bezoekt in de wijde regio dorpsoudsten en pastors, want die kennen alle gezinnen in hun gebied. Samen selecteren ze 20 jongeren uit de armste gezinnen, die gemotiveerd zijn en deze kans met beide handen willen aanpakken.
De docenten van het VTC houden een oogje in het zeil op de studenten tijdens hun verblijf op de missiepost. De Kilangala Missie zorgt voor geschoold en getraind personeel voor de vakopleiding.

Wat doet het ZZg

Het ZZg financiert voor de 20 Grace students een tweejarige, interne vakopleiding aan het VTC van Kilangala. Inbegrepen zijn onderwijs- en materiaalkosten; verblijf in een eenvoudige  accommodatie met slaapzalen en stapelbedden; en maaltijden.

Waarom steunen we dit

Dit is goed en zinvol zendingswerk, want een afgeronde vakopleiding biedt kansarme jonge mensen de mogelijkheid om een goede boterham te gaan verdienen en hun gezin te onderhouden. En zo misschien de cirkel van armoede te doorbreken.

Status

Afgerond

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Tanzania