Bed, bad en beroep voor Grace students

22034

Wat is er aan de hand

In een afgelegen streek in het zuidwesten van Tanzania ligt de Kilangala Missiepost. Die werd in 1967 gesticht door de Friese zendelinge Trijntje Beimers. Naast verkondiging van het evangelie werkte zij er aan gezondheidszorg, aan onderwijs en aan de opvang van baby’s zonder moeder. Ze werkte nauw samen met de Broedergemeente in de regio, wat leidde tot de bouw van 14 kerkjes in omliggende dorpen en tot een bloeiende bijbelschool in Kilangala, waar ook jarenlang voorgangers voor de Broedergemeente werden opgeleid. Uiteindelijk verhuisde de bijbelschool naar de nabijgelegen stad Sumbawanga, waar nog steeds Moravian pastors en evangelisten getraind worden. Rond de eeuwwisseling ging de Kilangala Missie ook inzetten op beroepsonderwijs. Want jonge mensen die een ambacht geleerd hadden konden daarmee zichzelf en hun familie onderhouden. In 2022 geldt dat nog net zo. Maar veel jongeren in deze arme streek kunnen zo’n eenvoudige vakopleiding niet betalen. En daarmee wordt hun toekomstperspectief sterk beperkt. Het VTC (VakTrainingsCentrum) in Kilangala wil daar iets aan doen door beurzen te verstrekken aan door de kerk en dorpsoudsten geselecteerde jongeren die gemotiveerd zijn en deze ene kans om aan armoede te ontsnappen met beide handen willen aanpakken. Het ZZg financiert 20 van die beurzen. De jongeren kunnen kiezen uit drie richtingen: hout bewerken, metselen & tegels zetten of kleding maken. Het gaat om een tweejarige opleiding.

Om wie gaat het

De naam grace students, genadestudenten, ontstond toen we hoorden dat deze jongeren hun opleidingskans beschouwen als genade van God. Dat er mensen in hen geloven en hun deze kans willen bieden ervaren ze als heel bijzonder. De grace students eten en slapen op de missiepost en gaan alleen maar zo nu en dan naar huis. Ze maken gebruik van gemeenschappelijke slaapzalen met stapelbedden. De accommodatie van het VTC is sober, maar de jongeren zijn dat van huis uit wel gewend. Noodzakelijk is wel een opknapbeurt van het al oude gebouw. Het golfplaten dak moet vernieuwd, vloeren en muren hersteld, het sanitair verbeterd en bedden, tafels en stoelen vervangen. Dit betreft zowel de slaapzalen als de leslokalen.

Wat doet onze partner

De Kilangala Missiepost verstrekt voor beurzen aan geselecteerde jongeren die gemotiveerd zijn en deze kans om aan armoede te ontsnappen met beide handen willen aanpakken. De Kilangala Missiepost zorgt ook voor geschoold of getraind personeel voor de vakopleiding.

Wat doet het ZZg

Het ZZg ondersteunt dit werk financieel, omdat de missiepost niet in staat is zelf alle kosten te dragen voor personeel, accomodatie, werkbenodigdheden en levensonderhoud.

Waarom steunen we dit

Dit is goed en zinvol werk, want een afgeronde VTC-opleiding biedt jongeren toekomstperspectief: de kans om een goede boterham te verdienen en hun gezin te onderhouden. En daarmee een kans om aan armoede te ontsnappen.

Status

Actief

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Tanzania