Zendingsfeest

afbeelding 5

Zendingsfeest 2021
Tussen 22 augustus en 18 september was het zendingsfeestmaand! Het thema dit jaar was: Samen sterk; elkaar tot zegen zijn. Ook dit jaar was de vertrouwde grootschalige samenkomst in Zeist niet mogelijk i.v.m. de nog van kracht zijnde 1,5 meter-maatregelen. We borduurden daarom voort op de manier waarop we vorig jaar het Zendingsfeest vierden: met prachtige acties in en tekenen van verbondenheid vanuit alle EBG-gemeenten en werkgroep in Nederland. Lees hier een terugblik.

Zendingsfeest2021 12 Zendingsfeest2021 25

Terugblik
Het Zendingsfeest van 2021 was een bijzonder feest. Het speelde zich niet zoals gebruikelijk alleen af op de derde zaterdag van september in Zeist, maar op vele dagen bij alle Broedergemeenten en -groepen in het land. Daar werd aan sport en spel gedaan; werden (mini)bazaars, een rommelmarkt, een loterij, een Open Podium, een bijbelquiz en een veiling georganiseerd; werden kleurkaartacties, collectes en een giftenactie gehouden. En natuurlijk was er eten, veel eten, met liefde bereid door vele zusters en broeders: meeneemmaaltijden, barbecue, food stands en een high tea. Deze opsomming laat zien hoeveel er binnen de Broedergemeente in Nederland gebeurde ‘voor de zending’. Prachtig!
Het thema ‘Samen sterk; elkaar tot zegen zijn’ leidde tot onderlinge samenwerking en verbinding: de twee Amsterdamse gemeenten deden hun sport- en speldag samen en in de hele Nederlandse Broedergemeente gingen er uitnodigingen rond voor elkaars activiteiten en maaltijdacties. Heel mooi!

Er waren zendingskerkdiensten in diverse gemeenten en in Zeist was op 18 september de gezamenlijke afsluitende zendingsfeestviering-met-ontmoeting, mede georganiseerd door de Broedergemeente van Noord-Holland. Kleinschalig vanwege de corona-afstandsregels, met delegaties vanuit de gemeenten. Het was fijn om samen te kunnen vieren, zingen en elkaar ontmoeten. Via een livestream konden ook mensen thuis het feest meebeleven. U kunt nog kijken: www.kerkdienstgemist.nl/stations/1340/events/recording/163195560001340.

De totale opbrengst voor het actiedoel (het Noodhulp Schoolfonds van de EBGS) is nog niet bekend. Op dit moment (20 okt.) is door het ZZg al € 6.573 ontvangen.

Samen sterk, elkaar tot zegen zijn. Mooi dat we het mochten beleven, dit bijzondere Zendingsfeest!

Bekijk hier een sfeerimpressie van het Open Podium op 11 september jl. bij de EBG Haaglanden.

 

Activiteitenoverzicht

EBG Zeist

 • Zondag 22 augustus: aftrap Zendingsfeestmaand met eerste collecte voor het actiedoel
 • Zaterdag 11 september: rommelmarkt in het Koetshuys van 10.00 tot 15.00 uur
 • Zaterdag 18 september: afsluiting Zendingsfeestmaand met om 11.00 uur een (coronaveilige) live- en digitale viering in Zeist, waarbij van iedere gemeente en werkgroep een aantal vertegenwoordigers aanwezig mogen zijn. EBG-Noord-Holland en ds. D. Zinhagel verzorgen deze viering. De vertegenwoordigers van de gemeenten en werkgroepen kunnen iets presenteren over hun lokale wervingsactie voor het Zendingsfeest. Via internet kan de gehele EBGN er bij aanwezig zijn en we hopen ook een live-verbinding te hebben met Suriname. U kunt de kerkdienst hier online volgen.

EBG Noord-Holland

 • Zaterdag 21 augustus: aftrap Zendingsfeestmaand met Sport- en speldag
 • Diverse weekenden: verkoop van maaltijden (meer info: www.ebgnh.nl)

EBG Haaglanden

 • Zondag 22 augustus: Surinaamse High Tea
 • Zondag 29 augustus: Bijbelquiz
 • Zaterdag 11 september: Open podium (gedicht, sketch, lezing, zang, dans)
 • Zaterdag 18 september: Verkoop maaltijden / mini bazaar met foodstands

EBG Amsterdam-Stad en Flevoland en EBG Amsterdam-Zuidoost

 • Doorlopend: kleurkaartactie
 • Dinsdag 7 september: Openingsdienst met collecte voor het actiedoel voor leerlingen en leerkrachten basisschool Crescendo in Wi Eegi Kerki
 • Zondag 12 september: Zeskamp sponsorloop en barbecue van ongeveer 13.00 tot 18.00 uur
 • Zondag 19 september: Zendingsdienst om 11.00 uur in Amsterdam-Zuidoost, met collecte voor het actiedoel en maaltijdenverkoop na afloop van de dienst

EBG Rotterdam-Centrum

 • Doorlopend: kleurkaartactie

Diaspora

 • Zondag 22 augustus: diasporadag, met eerste collecte voor het actiedoel
 • Doorlopend: giftenactie van de Javaans Christelijke Werkgroep Nederland (JCWN) t.b.v. een financiële bijdrag voor het actiedoel

EBG Utrecht

 • Zondag 26 september: verkoop maaltijden, veiling, minibazaar, sponsorloop

Actiedoel: Noodhulp Schoolfonds
De opbrengsten van het zendingsfeest gaan dit jaar naar een bijzonder actiedoel in Suriname. Door de coronacrisis zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Daardoor dreigen kinderen dit jaar niet naar school te kunnen, want hun ouders kunnen zaken als inschrijfgeld, schoolmaterialen bus- of internaatskosten niet langer betalen. De Diaconie (AMD) van de Broedergemeente in Suriname wil jongeren uit gezinnen die het toch al zwaar hadden het komende schooljaar financieel ondersteunen en zo op school houden; in de hoop dat hun ouders in de loop van het jaar weer een baan zullen vinden. Ook wil de AMD contact met hen houden en volgen hoe het met hen gaat. De AMD krijgt via de kinderhuizen/internaten, via het jeugdcentrum van de EBGS en via leerkrachten van scholen de namen door van kinderen die in aanmerking komen. Dankzij de opbrengsten van het zendingsfeest zorgen we ervoor dat deze scholieren straks hulp krijgen uit het Schoolfonds. Hartelijk dank voor uw bijdrage en uw betrokkenheid.