Alternatief Zendingsfeest september 2020

Zendingsfeest 2018 small

Het jaarlijkse Zendingsfeest in Zeist kan dit jaar i.v.m. het coronavirus helaas niet op de bekende manier plaatsvinden. Er wordt op dit moment gekeken naar alternatieven.

Op deze website en ook op het Facebookkanaal van het ZZg houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent een alternatief Zendingsfeest. Er zal veel digitaal gedacht en gehandeld worden. Het thema zal in ieder geval te maken hebben met verbinding, met samen maar niet alleen zijn. Ook het collectedoel sluit hierop aan: gemeentes die wereldwijd door het virus geldgebrek hebben steunen.

Uitgangspunt is dat iedere gemeente vrij is om zelf vorm te geven aan de inhoud. Het ZZg zal tools aanreiken: wat kunt u als gemeente gaan doen en op welk moment. De eerste drie weken van september zullen in het teken staan van het Zendingsfeest. Tevens zal het ZZg de gemeentes bezoeken om aan verslaglegging te doen van de activiteiten.

U leest of hoort er binnenkort ongetwijfeld meer over!