De tijden veranderen en het ZZg wil mee veranderen. Maar hoe gaan we dat doen? Dat was het uitgangspunt van de ontmoeting die de medewerkers van het ZZg op zaterdag 6 april jl. hadden met een twaalftal leden van de zendingsorganisatie, die daarvoor naar Zeist zijn gekomen ondanks lange files, of online aanwezig waren.

Er moet een nieuw beleid komen, legde de interim-coördinator uit. Een aantal medewerkers heeft afscheid genomen vanwege ziekte, of neemt in de nabije toekomt afscheid vanwege pensionering. En de voorspelbare inkomsten uit donaties nemen af. In dat licht was het zaak om nog een keer naar de kernwaarden van de al zo lang bestaande organisatie te kijken, en naar de vertaling van die kernwaarden naar de dagelijkse praktijk van samenwerken met partners.

In drie groepen gingen de aanwezigen met elk van deze vragen aan de slag, om uiteindelijk de bevindingen met elkaar te delen. Wij delen die nu ook graag met u.

De primaire doelgroep van het ZZg is altijd geweest: zij die met de EBG wereldwijd verbonden zijn, in losse en vaste vorm. Dat houden de leden ook graag zo. Voor hen en met hen oefenen wij praktische naastenliefde uit met als uitgangspunt het evangelie.

Een lichte voorkeur ligt hierbij, zo bleek uit de gesprekken van de tweede groep, op het praktische samenwerking, op projecten die we in het buitenland kunnen steunen. Enige aarzeling was er om te hard te kiezen tussen pure financiële steun en de uitwisseling van kennis waardoor talent bevorderd kan worden. Denk hierbij aan het verschil tussen een project waarbij bordjes pap aan kinderen wordt gegeven of een project waarbij een school opgericht wordt. De balans ligt in het midden, aldus de deelnemers. Waar geen aarzeling over was, was de keuze tussen eenrichtingsverkeer of uitwisseling. Dat laatste wordt duidelijk geprefereerd.

Hoe dat in dat in de praktijk eruitziet besprak de laatste groep. Dat gaat dan over vragen als moet het ZZg meer vrijwilligers inzetten? (ja, waarschijnlijk wel). Moeten we nog actief blijven werven om financiële bijdragen? (ja, want een kerk die niet werft, sterft, aldus een deelnemer).

We gaan een spannende tijd tegemoet als organisatie. Als u wilt meedenken, bent u van harte welkom. Neem daarvoor contact op met het kantoor.

Alle deelnemers hartelijk bedankt.