Kan het ZZg iets doen om het Mlimani Bible College te helpen, was de vraag die we afgelopen december kregen. Deze school die predikanten opleidt in Tanzania kwam in financiële problemen nadat wereldwijd de voedselprijzen stegen door de oorlog in Oekraïne. In Tanzania kwam daar nog bij dat er te weinig regen is gevallen om graanproductie hoog te houden, veel gezinnen lijden dus honger.

Veel kleine lokale Broedergemeenten op het platteland in de Rukwa Provincie in Zuidwest-Tanzania hebben geen voorganger. Vaak is er wel iemand uit de gemeenschap die de rol van evangelist vervult en de gemeente leidt. Dat zo iemand toegerust moet worden voor dit belangrijke werk spreekt vanzelf. Op het Mlimani Bible College in Sumbanga mogen 35 evangelisten een tweejarige praktisch-theologische training volgen in pastorale zorg, evangelieverkondiging, bijbelkennis en het geloofwaardig voorleven van het evangelie als gemeenteleider.

Een school heeft geld en voedsel nodig om lessen te kunnen blijven geven. Daarom besloot het ZZg samen met onze Duitse zusterorganisatie de school financieel tegemoet te komen.

De school biedt lessen aan een diverse groep van studenten. Zo is er Kisuke Jonny, een jonge evangelist die uit de buurt van Kipili komt. Hij begon pionierswerk te doen in zijn dorp, elke week organiseerde hij een ontmoeting langs de oevers van het Tanganyikameer om gezamenlijk de bijbel te lezen, maar hij wilde graag verder leren. Het Mlimani Bible College geeft studenten de mogelijkheid om een twee jaar durende opleiding te doen tot evangelist. De school ligt zo’n 150 kilometer van zijn woonplaats af, een busrit van meer dan drie uur, dus Kisuke zal zijn familie in die twee jaar weinig zien. Zijn kerk kan de vervoerskosten betalen, maar niet meer. Gelukkig heeft de school een groentetuin, met een gedeelte voor elke leerling. Kisuke verbouwt daar groentes die hij kan verkopen zodat hij geld kan krijgen voor zijn eigen onkosten.

“Ik moet volhouden en geduld hebben”, zegt Kisuke. Maar ook: “Het leven op de universiteit heeft me geïnspireerd om God met heel mijn hart te dienen!”

Dominee Peter Simosokwe, schoolhoofd voegt daar nog aan toe: “Het geld dat we ontvangen van heeft het college enorm geholpen om een groot aantal studenten te kunnen helpen, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Ik ben dankbaar.”