Op 6 maart 2024 was het 70 jaar geleden dat het Jeugdcentrum van de Broedergemeente in Suriname werd opgericht. De relatie die het ZZg met het Jeugdcentrum heeft, is bijzonder. Het ZZg draagt het belangrijke werk voor jeugd en jongeren in de kerk nog steeds een warm hart toe. Het is mooi om te zien hoe vele mensen zich inzetten om het evangelie door te blijven geven aan de nieuwe generatie. 

In een speech die werd gegeven voor het 65-jarig jubileum werd teruggeblikt op de ontstaansgeschiedenis.

 

In de jaren twintig bestonden in onze EBGS enkele bloeiende jeugdorganisaties die de jeugd op gepaste wijze bezig hielden. Omdat er werd ingezien hoe belangrijk dit was, werd er een jeugdpredikant in het leven geroepen. Daarna maakte het jeugdwerk een bloeiende tijd door.

Op nog vele jaren!