Jaja Dande, het gezondheidscentrum in het binnenlandse dorp Djumu in Suriname, bestaat 60 jaar. Een mijlpaal voor de Medische Zending en de bewoners uit het dorp.

Op 15 september 1962 wordt het hospitaal op de zendingspost Djumu officieel geopend met onder meer een dansfeest. Het ziekenhuisje wordt genoemd naar Jaja Dande, een vrouw uit omstreeks 1765. Jaja Dande was de zuster van het toenmalige Grootopperhoofd van Djumu. Zij wist haar broer en overige stamgenoten te overtuigen om hun eigen wantrouwen te overwinnen, en de hernhutter zendelingen te ontvangen die zich in hun dorp wilden vestigen. Dit verhaal werd vervolgens generaties lang doorgegeven, waardoor in 1962 de naam van Jaja Dande verbonden werd aan de nieuwe medische post in het binnenlandse dorp.

Op vrijdag 30 september 2022 vindt een feestelijk programma plaats bij het gezondheidscentrum, waarvoor diverse betrokkenen naar Djumu afreizen. Speeches worden gehouden door onder meer dhr. Jintie, directeur Medische Zending, mw. Rozenblad, voorzitter stichtingsbestuur,  ds. Pansa, bisschop van de Broedergemeente in Suriname en dhr. Ramadhin, minister van Volksgezondheid.

Het ZZg viert op afstand mee en voelt zich verbonden met de jubilerende gezondheidskliniek. Ewald Hunsel, algemeen secretaris van het ZZg, geeft aan: “Opdat we – symbolisch – samen vieren en het glas kunnen heffen op de toekomst van goede, christelijke basisgezondheidszorg, op alle mensen die deze zorg mogelijk maken én iedereen die daar recht op heeft.”

Het ZZg ondersteunt het werk van de Medische Zending met aandacht, bijstand en financiële bijdragen. Dat kan dankzij donateurs met hart voor de zending.