Een bijzonder fragment van de Zuid-Afrikaanse nieuwszender SABC News. De Dutch Reformed Church in South-Africa verklaarde op zaterdag 24 september 2022 in de kerkzaal van de Moravian Church in Genadendal dat zij de schade betreurt die zij de Broedergemeente in 200 jaar heeft berokkend.
 
Vertegenwoordigers van de Dutch Reformed Church in South Africa hadden de Moravian Church in Zuid-Afrika gevraagd om een gezamenlijke bijeenkomst in het kader van het nationale verzoeningsproces. Door de meeste aanwezigen werd deze gebeurtenis als zeer emotioneel ervaren. Nelis Janse van Rensburg, scriba van de voormalige “blanke” hervormde kerk, verklaarde in een emotionele preek dat de kerk niet alleen in het verleden had gefaald met betrekking tot het destructieve systeem van de apartheid, maar dat dit falen tot op de dag van vandaag kwalijke gevolgen heeft voor de gekleurde mens in Zuid-Afrika. Toen de witte scriba daarvoor om vergiffenis vroeg, stond de gekleurde voorzitter van de Moravian Church in Zuid-Afrika, br. Martin Abrahams, spontaan op en omhelsde zijn ambtgenoot.
 
Genadendal speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Broedergemeente in Zuid-Afrika. De plaats in de gemeente Theewaterskloof die nu zo’n 5600 inwoners telt, was de eerste missiepost van de Broedergemeente in Zuid-Afrika. Genadendal werd op 23 april 1738 gesticht door de Duitse missionaris Georg Schmidt. Hij vestigde zich in Baviaanskloof en begon onder de inheemse Khoi-bevolking te evangeliseren.