Op zondag 4 juni jl. was ZZg-medewerker Douwe van Barneveld te gast in de Protestantse Gemeente Leiderdorp. Dhr. Hans Kapteyn overhandigde daar namens de kerk een cheque ter waarde van € 6.500 aan het ZZg, bestemd voor studenten aan de Lusangi Bijbelschool in Tanzania. Dit fantastische bedrag kon worden opgehaald dankzij een kwart van de opbrengsten uit de halfjaarlijkse boekenmarkt en de verkoop van oud papier. Mede dankzij de inzet van de Protestantse Gemeente Leiderdorp, kan het ZZg nog meer studenten in Tanzania ondersteunen die een theologische opleiding willen volgen. Het ZZg is de kerk zeer dankbaar voor dit prachtige bedrag en voor het samen oplopen als geloofsgenoten.

Foto’s: PG Leiderdorp