Op zaterdag 16 september is het jaarlijkse Zendingsfeest. U bent dan weer welkom in Zeist om elkaar te ontmoeten. We zullen met elkaar vieren en er zal weer heerlijk eten en drinken zijn. Het thema dit jaar sluit aan bij het jaarthema van de EBG: Toekomst van hoop.

Actiedoel Zendingsfeest
De opbrengsten van het Zendingsfeest 2023 gaan naar het Soender Singh Meisjesinternaat van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. Na aanbeveling van de EBGS werd dit doel unaniem gekozen in de Zendingsfeestcommissie.

Het Soender Singh (Meisjes)internaat bestaat dit jaar 100 jaar. In het begin was de opvang gericht op verwaarloosde jonge vrouwen. De laatste 20 jaar wonen er vooral meisjes/vrouwen die thuis worden geconfronteerd met complexe en systematische problematiek, zoals verwaarlozing, mishandeling en diverse andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Aan deze jonge vrouwen biedt Soender Singh een veilig thuis, waar ze zich kunnen concentreren op school/studie/werk en ze zich ook gedragen mogen weten door de andere inwonende meisjes en het personeel.

Soender Singh heeft voor de opvang van deze jongeren een goede accommodatie nodig. De huidige accommodatie is dringend toe aan enkele noodzakelijke aanpassingen van het gebouw. De financiële middelen die daarvoor nodig zijn kunnen ze niet volledig zelf opbrengen. Ook is er een gebrek aan middelen om de opvang inhoudelijk beter toe te rusten. Het huis, dat nu vooral gericht is op bed, bad en brood dient nodig uitgebreid te worden met voorzieningen om de basisveiligheid beter te waarborgen. Verder is er behoefte aan de verhoging van de kwalitatieve begeleiding van de jongeren. De sociaaleconomische situatie van Suriname heeft een sterke negatieve invloed op de situatie van deze jongeren. Ook emotioneel werkt dat niet best.

Er wordt een beroep gedaan op het ZZg om te helpen met:

  • de renovatie van het gebouw
  • kwalitatieve begeleiding voor de jongeren, zodat hun zorgvraag in beeld gebracht kan worden
  • verbetering van de veiligheid in en rondom het huis

Met de opbrengsten van het Zendingsfeest kunnen we niet het hele bedrag realiseren, maar het is al wel een goed duwtje in de rug.

Programma
We zetten dit jaar weer in op een grootschalige ontmoeting in Zeist. De bazaar opent om 10.00 uur. Er is een ochtenddienst om 11.00 uur. Daarna is er volop ruimte voor ontmoeting onder het genot van heerlijk eten en drinken, met liefde bereid door vele zusters en broeders van de EBG. Daarna zijn er diverse inhoudelijke programma’s aan de hand van het thema van het Zendingsfeest van dit jaar: Toekomst van hoop. Om 15.00 uur vindt tot slot de middagviering plaats die tot 15.45 uur duurt. 

Contactpersoon
Iedere EBG-gemeente en de meeste diasporawerkgroeppen hebben een eigen contactpersoon voor het Zendingsfeest. Deze zuster of broeder staat in nauw contact met de Zendingsfeestcommissie die het Zendingsfeest organiseert en kan u meer vertellen over de laatste updates van het Zendingsfeest.

Zendingsfeestcommissie
De jaarlijkse voorbereiding van het Zendingsfeest is bij een landelijke voorbereidingscommissie belegd: de Zendingsfeestcommissie. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van mensen van het ZZg, alle EBG’s in Nederland en het jeugdwerk. Op deze manier willen we waarborgen dat het Zendingsfeest een feest van en voor ons allemaal is. Neem voor meer informatie over het Zendingsfeest contact op met br. Daniël Claas, 030 850 95 24 of
d.claas@zzg.nl.