De kinderen van Star Mountain

23034

Wat is er aan de hand

Het Star Mountain trainingscentrum, net buiten Ramallah, ondersteunt kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Maar liefst 126 jongeren worden door toegewijde docenten gestimuleerd om zicht te ontwikkelen naar eigen kunnen. Daarnaast komt Star Mountain op voor de acceptatie en rechten van mensen met een beperking in de samenleving. Het werk wordt vanuit de wereldwijde Broedergemeente ondersteund. Het ZZg steunt dit project al lang, maar dit jaar is het extra hard nodig omdat de oorlog in Gaza ook voelbaar is in Star Mountain.

Om wie gaat het

Wie het trainingscentrum Star Mountain binnenstapt, vlakbij Ramallah, 25 km ten noorden van Jeruzalem, merkt al snel de positieve sfeer op. Kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking worden door gekwalificeerde, toegewijde docenten gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Met onderwijs, fysiotherapie, logopedie, revalidatie, werktraining in landbouw, huishouden of productiewerk; ieder naar eigen kunnen en op eigen niveau. Binnen de muren van Star Mountain, maar ook door ambulante begeleiding bij kinderen thuis. Voor de jongvolwassenen weten de docenten steeds vaker een werkplek-met-begeleiding te vinden bij een bedrijf of een instelling. En dat is belangrijk voor deze jongeren en voor hun familie: meetellen en werk hebben, net als iedereen.

Wat doet onze partner

De medewerkers van Star Mountain werken in eerste instantie aan de begeleiding en het welzijn van de kinderen en jongeren die naar het trainingscentrum komen. Daarnaast werken zij ook doorlopend aan bewustwording binnen de Palestijnse samenleving (families, individuen, instellingen en beleidsmakers) om duidelijk te maken dat mensen met een verstandelijke beperking óók capaciteiten en rechten hebben.

Wat doet het ZZg

Star Mountain is een zogenaamd ‘uniteitsproject’. Dat betekent dat alle hernhutter zendingsorganisaties wereldwijd het Star Mountain Rehabilitation Centre ondersteunen, financieel en geestelijk. Vanwege de vele gekwalificeerde medewerkers (30) die nodig zijn voor dit werk met 126 kinderen en jongvolwassenen in het schoolprogramma, de kleuterschool en de beroepsopleiding) is er veel geld nodig om Star Mountain draaiende te houden. Het ZZg ondersteunt het werk van Star Mountain dit jaar met
€ 20.000.

Waarom steunen we dit

Zorg voor kwetsbaren is een belangrijk onderdeel van de diaconale kant van het werk van het ZZg. Zeker nu de situatie in het land nijpend is en de zorg en begeleiding van deze kinderen en jongeren onder druk staat, wil het ZZg voor hen opkomen. 

Status

Actief

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Palestijnse Gebieden