Star Mountain wil dat kinderen en jongeren blijven komen, juist nu!

“Hoe is de situatie bij Star Mountain op dit moment?” Dit wordt ons momenteel door veel mensen gevraagd. Sinds de start van de oorlog, afgelopen oktober, staat de zorg voor de kinderen en jongeren in Star Mountain erg onder druk.

Begin december had het bestuur van HMH, de Duitse collega-zendingsorganisatie van het ZZg, een online ontmoeting met het managementteam van Star Mountain. In dat gesprek werden de huidige uitdagingen uitvoerig besproken. Hoe moet het nu verder?

Door de afsluiting van de Westelijke Jordaanoever en de daarmee samenhangende slechte economische situatie, zijn veel gezinnen niet meer in staat om het schoolgeld of de kosten voor het vervoer van hun kinderen naar Star Mountain te betalen. Ze worden daarom vaak gewoon thuis gelaten, terwijl de vertrouwde opvang op Star Mountain juist in deze onzekere tijden zo hard nodig is. Mensen met een handicap hebben vertrouwde routines nodig om zich veilig en geborgen te voelen. De leerkrachten moedigen daarom gezinnen aan om hun kinderen toch naar Star Mountain te laten komen, ook al betekent dit dat Star Mountain het financieel steeds moeilijker krijgt.

Met recht een noodsituatie dus, waarvoor we uw aandacht vragen. Help de kinderen en jongvolwassenen van Star Mountain. Iedere euro geeft hoop. Doneren kan hier.

Het Star Mountain trainingscentrum, net buiten Ramallah, ondersteunt kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Maar liefst 126 jongeren worden door toegewijde docenten gestimuleerd om zicht te ontwikkelen naar eigen kunnen. Daarnaast komt Star Mountain op voor de acceptatie en rechten van mensen met een beperking in de samenleving. Het werk wordt vanuit de wereldwijde Broedergemeente ondersteund. Het ZZg steunt dit project al lang, maar dit jaar is het extra hard nodig omdat de oorlog in Gaza ook voelbaar is in Star Mountain.

Star Mountain is een zogenaamd ‘uniteitsproject’: alle wereldwijde zendingsorganisaties van de Broedergemeente ondersteunen dit trainingscentrum.