Van 22 t/m 25 juni jl. vond in Herrnhut de Bijzondere Synode plaats van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente. De voornaamste taak van deze Synode was de verkiezing van een bisschop. Op zaterdag 24 juni werd in de eerste stemronde ds. Rhoïnde Mijnals-Doth verkozen tot bisschop. Zij is daarmee de eerste vrouwelijke bisschop binnen de Europese Broedergemeente.

Bisschoppen in de Broedergemeente hebben niet een specifiek kerkelijk leiderschapsambt. Ze zijn met name ‘herders voor de herders’, belast met de pastorale zorg voor predikanten en kerkelijk werkers.

Rhoïnde Mijnals-Doth werd geboren op Curaçao en groeide op in Suriname. Ze is predikant van de Evangelische Broedergemeente Utrecht. Ook is ze voorzitter van SKIN – Samen Kerk In Nederland – de organisatie van migrantenkerken in Nederland.

Daarnaast hebben Rhoïnde en het ZZg een bijzondere band met elkaar. Van 1990 t/m 2005 was ze in dienst bij het ZZg. En op zaterdag 17 juni jl., precies een week voor de bisschopsverkiezing, werd zij in de Algemene Ledenvergadering van het ZZg gekozen als nieuw bestuurslid van het Zeister Zendingsbestuur.

Twee bisschoppen naast elkaar: ds. Humbert Hessen en ds. Rhoïnde Mijnals-Doth