Bekijk een foto-impressie van het Zendingsfeest 2022.

Tussen 21 augustus en 17 september is het zendingsfeestmaand! Het thema dit jaar is: ‘Zending: delen in ontmoeting en geloof’. We borduren voort op de manier waarop we vorig jaar het Zendingsfeest vierden: met prachtige acties in en tekenen van verbondenheid vanuit alle EBG-gemeenten en werkgroepen in Nederland. De Zendingsmaand mondt uit in het gezamenlijke Zendingsfeest op zaterdag 17 september, die het karakter krijgt van een Kon Makandra, een ontmoetingsdag voor de hele EBGN.

Programma Zendingsfeest 17 september

10.00 uur
De bazaar gaat open (Kleine Zaal)

10.30 uur
Ontvangst met koffie/thee/limonade en de blazers van Zeist (buiten)

11.00 uur
Viering rond het thema ‘Zending is delen in ontmoeting en geloof’ (Kerkzaal)

12.30 uur
Zendingsmarkt: ontmoeten, uitwisselen, eten en drinken (binnen en buiten)

15.00 uur
Afsluitende viering (Kerkzaal)

16.00 uur
Einde

Gift overmaken
Kunt u niet bij het Zendingsfeest aanwezig zijn, maar wilt u wel een gift overmaken voor het actiedoel? Klik op de button. Meer informatie over actiedoel hieronder.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Actiedoel 2022: Bed, bad en beroep voor Grace students in Tanzania

Jonge mensen die een ambacht leren, kunnen zichzelf en hun familie onderhouden. Maar veel jongeren in het arme zuidwesten van Tanzania, kunnen zo’n eenvoudige vakopleiding niet betalen. En daarmee wordt hun toekomstperspectief sterk beperkt. Het VTC (VakTrainingsCentrum) in Kilangala wil daar iets aan doen door beurzen te verstrekken aan door de kerk en dorpsoudsten geselecteerde jongeren die gemotiveerd zijn en deze ene kans om aan armoede te ontsnappen met beide handen willen aanpakken. Het ZZg financiert 20 van die beurzen. De jongeren kunnen kiezen uit drie richtingen: hout bewerken, metselen & tegels zetten of kleding maken. Het gaat om een tweejarige opleiding. De naam grace students, genadestudenten, ontstond toen we hoorden dat deze jongeren hun opleidingskans beschouwen als genade van God. Dat er mensen in hen geloven en hun deze kans willen bieden ervaren ze als heel bijzonder.

Natuurlijk probeert het VTC ook gewone, betalende studenten te trekken. De grace students eten en slapen op de missiepost en gaan alleen zo nu en dan naar huis. Er zijn gemeenschappelijke slaapzalen met stapelbedden. De accommodatie van het VTC is sober, maar deze jongeren zijn dat van huis uit wel gewend. Noodzakelijk is een opknapbeurt van het gebouw dat al oud is. Het golfplaten dak moet vernieuwd, vloeren en muren hersteld, het sanitair verbeterd en bedden, tafels en stoelen vervangen. Dit betreft zowel de slaapzalen als de leslokalen.

De opbrengst van de Zendingsmaand en het Zendingsfeest op is bestemd voor de opleiding van grace students en voor verbetering van de accommodatie waarin ze verblijven. Een paar getallen: € 12.000 is nodig om 20 grace students een tweejarige beroepsopleiding-met-kost-en-inwoning te geven. Per student is dat € 600, d.w.z. € 300 per jaar € 25 per maand. Een paar concrete onderdelen van de renovatie: 45 stapelbedden = € 4.700; 90 tafels en stoelen = € 2.200; vervanging van het dak = € 5.500.

Gift overmaken
Kunt u niet bij het Zendingsfeest aanwezig zijn, maar wilt u wel een gift overmaken voor het actiedoel? Klik hier.