Doorgangshuis voor zwangere vrouwen

23028

Wat is er aan de hand

Zwangere vrouwen uit het binnenland moeten bij medische complicaties naar Paramaribo, want alleen daar is specialistische zorg voorhanden. Vaak gaat het om heel jonge inheemse vrouwen die zo’n twaalf weken onder medisch toezicht moeten staan. Zelf hun reis, onderdak en voeding bekostigen is voor hen meestal onmogelijk. Gelukkig is er de Zinzendorfherberg van de Broedergemeente. In dat ‘Doorgangshuis’ is toezicht en begeleiding aanwezig voor deze vrouwen die vaak nog nooit buiten hun dorp zijn geweest en ook geen Nederlands of Sranan Tongo spreken. Ze mogen een begeleider meebrengen; vaak is dat een familielid. Het liefst natuurlijk iemand die al eens eerder in de grote stad is geweest, want anders is de cultuurschok immens groot.

Om wie gaat het

Afgelopen jaar verbleven 15 zwangeren en 6 patiënten met een andere medische indicatie een paar maanden in het Doorgangshuis. Alle moeders overleefden de bevalling en 14 baby’s kwamen gezond ter wereld. Helaas is er één kindje levenloos geboren en dat is natuurlijk tragisch voor de familie die het betreft. Toch mogen we zeggen dat het Doorgangshuis een succes is en daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van moeder- en kindsterfte bij bevallingen in Suriname. Een hoopvol resultaat! Ook dit jaar verwacht Medische Zending dat zo’n 10 tot 15 vrouwen in het Doorgangshuis zullen verblijven.

Wat doet onze partner

Medische Zorg biedt onderdak, voeding en begeleiding aan zwangere vrouwen en hun begeleider, meestal afkomstig uit de inheemse regio’s van het binnenland. Vanwege medische complicaties bij hun zwangerschap moeten zij een tijd onder medisch toezicht staan van het ziekenhuis. Zo’n 8-12 weken moeten zij in de stad verblijven. Ook cliënten met een medische indicatie uit het binnenland die voor langduriger specialistische medische zorg naar de stad moeten en dit zelf niet kunnen betalen komen in aanmerking voor verblijf in het Doorgangshuis. Medische Zending betaalt een deel van hun reiskosten en verblijfskosten in het Doorgangshuis. Als de jonge moeder geen babyspullen blijkt te hebben, zorgt Medische Zending ook voor een babypakket. Wie het kan opbrengen, betaalt een eigen bijdrage.

Wat doet het ZZg

Het ZZg ondersteunt Medische Zending met een financiële gift voor het Doorgangshuis.

Waarom steunen we dit

Het ZZg wil graag doorgaan met het ondersteunen van het Doorgangshuisproject van de Medische Zending. Van oudsher is basisgezondheidszorg in Suriname een focuspunt geweest voor het ZZg, met name in het binnenland. En Medische Zending is een betrouwbare samenwerkingspartner.

Status

Actief

Soort werk

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Suriname