Vrouwenemancipatie vanuit de kerk

23031

Wat is er aan de hand

Albanië kent nog veel patriarchale familiestructuren. Daarbinnen hebben vrouwen weinig kansen en is er vaak sprake van mishandeling. De kleine Broedergemeente in Albanië wil deze vrouwen, met name die tussen de 40 en 60 jaar, graag helpen door ze zelfvertrouwen te geven en economisch zelfstandiger te maken. Met beroepsgerichte cursussen (je eigen business starten, computervaardigheden) en ontwikkeling van allerlei huishoudelijke vaardigheden (koken, naaien, haren knippen, groente verbouwen, inkomsten/uitgaven overzien) worden de vrouwen zelfstandiger en sterker. Ook praten ze over vrouwenrechten, omgaan met geweld en doen ze bijbelstudie

Om wie gaat het

Vrouwen in Albanië die via de EBG geholpen worden. Het gaat voornamelijk om vrouwen tussen de 40 en 60 jaar.

Wat doet onze partner

In Albanië zijn sinds 1990 kleine Broedergemeenten ontstaan die zich actief inzetten voor mensen aan de rand van de samenleving. De kerk helpt de vrouwen met beroepsgerichte cursussen en ontwikkeling van huishoudelijke vaardigheden. Ook worden er praatgroepen en wordt er bijbelstudie georganiseerd.

Wat doet het ZZg

De financiële ondersteuning van het ZZg bedraagt €15.000.

Waarom steunen we dit

Wij dragen graag bij aan vrouwenemancipatie. Omdat de broedergemeente in Albanië klein is, kan de kerk dit niet alleen. Wij vinden het belangrijk om vrouwen meer kansen te geven en het is fijn dat de organisatie door de kerk gedaan kan worden.

Status

Actief

Soort werk

Kenmerken

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Albanië

Media