Voorschoolse educatie in Marowijne

23037

Wat is er aan de hand

Nederlands begrijpen en spreken gaan niet vanzelf in het binnenland van Suriname, waar veel kinderen thuis hun eigen lokale taal gebruiken. Omdat op school Nederlands de voertaal is, is het belangrijk om kinderen al vroeg met de taal in aanraking te brengen, zodat ze geen achterstand krijgen.

Om wie gaat het

De 58 leerlingen van vier voorscholen, het gaat om peuters tussen de 2,5 – 4 jaar oud.

Wat doet onze partner

De scholen innen zelf ouderbijdrage en er wordt gepoogd subsidie te krijgen van de overheid.

Wat doet het ZZg

Het ZZg wil graag een financiële bijdrage leveren. Gemiddeld is per locatie €6.300 nodig, het gaat dus om €25.200

Waarom steunen we dit

Het ZZg vindt educatie belangrijk. Als de kinderen blijvend profijt hebben van de voorschoolse educatie, is dat de investering zeker waard.

Status

Actief

Kenmerken

 

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Suriname

Media