Bouw mee aan het kantoor van de jeugdpastoor in Suriname

23044

Wat is er aan de hand

De jeugdpredikant van de Broedergemeente in Suriname werkt met hart en ziel aan jeugdpastoraat, toerusting, coaching en begeleiding.

Ze doet dat vanuit een klein kantoor bij het Jeugdcentrum van de EBGS, dat wat bouwkundige aanpassingen nodig heeft, beveiliging en inrichting.

Er is veel geestelijke en materiële nood in de Surinaamse samenleving en met deze vorm van pastoraat is de kerk helpend aanwezig.

Om wie gaat het

De jeugdpredikant en de jeugd van de Evangelische Broedergemeente in Suriname.

Wat doet onze partner

De geestelijke jeugdzorg van de EBGS krijgt gestalte in persoonlijke hulpverlening, trainingen en bewustwordingscampagnes.

Wat doet het ZZg

De financiële ondersteuning bedraagt €15.000

Waarom steunen we dit

Het ZZg wil bovenal de geestelijke zorg voor kinderen en jongeren ondersteunen. Een goed werkend kantoor helpt hierbij.

Status

Actief

Soort werk

Kenmerken

   

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Suriname

Media