Hulp aan Huize Albertine

24013

Wat is er aan de hand

Huize Albertine, een verzorgingshuis van de Broedergemeente in Suriname, kampt met grote structurele problemen, o.a. op financieel gebied. Vergoedingen van de overheid en van verzekeraars, bijdragen van huurders en donateurs zijn bij lange na niet genoeg om alle kosten te dekken. Op onderhoud wordt al lange tijd bezuinigd. Inmiddels is er zelfs structureel te weinig geld voor voeding voor de circa 60 bewoners van dit ‘tehuis voor seniore burgers’. Bestuur en directie zullen samen met de kerk snel oplossingen moeten vinden, wellicht onconventionele, om dit tehuis toekomst te geven. Maar daarmee zijn de ouderen en het personeel nu nog niet geholpen.

Om wie gaat het

In Huize Albertine wonen ongeveer 60 bewoners.

Wat doet het ZZg

Het ZZg besloot bij te dragen aan twee acute noden: reparatie van twee liften (kosten: € 8.200) en – tijdelijke – verbetering van de maaltijdvoorziening (kosten € 12.500).

Waarom steunen we dit

Het ZZg ondersteunt van oudsher de Broedergemeente in Suriname en daarmee ook de daaraan verbonden diaconale instellingen, zoals ook Huize Albertine. Het is evident dat er voor ouderen goed moet worden gezorgd.

Status

Actief

Soort werk

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Suriname