Help de diaconie helpen

24004

Wat is er aan de hand

De armen in Suriname worden armer en steeds meer mensen belanden in armoede. Dat is de ervaring van de diaconie van de Broedergemeente in het afgelopen jaar. Door COVID-19 raakten veel mensen hun baan kwijt, de inflatie bedroeg 120-150% en de prijzen van dagelijkse levensbehoeften stegen enorm. Steeds meer mensen kunnen niet langer rondkomen en kloppen aan bij de kerk. De diaconie helpt waar ze kan, met maandelijkse voedselpakketten voor inmiddels 150 gezinnen (vorig jaar 100), waardebonnen voor schoolspullen voor 500 kinderen uit arme gezinnen (was 350) en 50 schoolbeurzen (was 10). Ook bemiddelt de diaconie hun cliënten waar mogelijk naar werk. Het ZZg steunt dit belangrijke diaconale werk, omdat daarin naastenliefde concreet zichtbaar is. Dit jaar is er € 25.000 voor nodig. Helpt u mee om dat bij elkaar te krijgen?

Om wie gaat het

De diaconie richt zich op hulpbehoevenden binnen en buiten de gemeenschap van de Evangelische Broedergemeente in Suriname: werkzoekenden; schoolgaande en niet-schoolgaande jeugd en jongeren; gepensioneerden en bejaarden. Suriname zit in een zware economische crisis en dat leidt tot steeds meer hulpverzoeken bij de diaconie. Een inflatie van 120-150% betekent een enorme koopkrachtdaling voor de burgers, sterk gestegen prijzen, werkloosheid en armoede. Ook corona eiste zijn economische tol. Mensen kunnen met hun inkomen steeds minder kopen. Van een gemiddeld netto maandinkomen van SRD 1500 (EUR 68) is het zeer moeilijk rondkomen. Op sommige dagen is er geen eten in huis, zo hoort de diaconie regelmatig van cliënten die er aankloppen.

Wat doet onze partner

De Algemeen Maatschappelijke Dienst (AMD) is de uitvoerende dienst van de diaconie van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS). Zr. Petra Pinas zet zich met enkele medewerkers in voor een beter bestaan van de meest hulpbehoevende mensen (jong en oud) in de Surinaamse samenleving. De AMD verstrekt maandelijks voedselpakketten, jaarlijks studiebeurzen en schoolmaterialen, schept werkt en stimuleert ondernemerschap voor werklozen, organiseert kerstvieringen in kinderhuizen en internaten en een kerstconcert voor ouderen en diaconiecliënten.

Wat doet het ZZg

Het ZZg ondersteunt dit diaconale werk met een subsidie van € 25.000.

Waarom steunen we dit

Het is belangrijk diaconaal werk dat voldoet aan de doelstellingen van het ZZg. “Wat je doet aan de minste van mijn broeders, dat doe je aan Mij”, luidt het woord van de Heer.

Status

Actief

Soort werk

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Suriname

Media