Opleiding gezondheidsassistenten Suriname

24008

Wat is er aan de hand

De Medische Zending heeft nieuwe, kundige gezondheidsassistenten (GzA’s) nodig voor haar 52 poliklinieken in het binnenland en wil daarom een groep van twintig studenten opleiden

Gezondheidsassistenten zijn van cruciaal belang voor de gezondheidszorg in het binnenland. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten en handelen de meeste hulpvragen zelfstandig af. Per radio kunnen ze zo nodig een arts consulteren. Ze zorgen voor medicijnverstrekking, voorlichting, vaccinaties, zuigelingenzorg, screening van schoolkinderen, wondverzorging, begeleiding van bevallingen etc.

Om wie gaat het

Een groep van 20 studenten van de Medische Zending die opgeleid zullen worden tot gezondheidsassistenten.

Wat doet onze partner

De Medische Zending kan zelf € 14.000 financieren en vond al een donororganisatie voor € 35.000.

Wat doet het ZZg

Het ZZg draagt aan het eerste schooljaar € 20.000 bij

Waarom steunen we dit

We vinden het belangrijk en goed om aan de opleiding van zulke cruciale medische zorg bij te kunnen dragen.

Status

Actief

Soort werk

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Suriname

Media