Een vak, een leven!

22006

Wat is er aan de hand

In het zuiden van Tanzania, bij Mozambique, zijn op het platteland maar heel weinig vakopleidingsscholen. Terwijl ook daar voor jongeren het volgen van een beroepsopleiding van belang is om kans te maken op de arbeidsmarkt. Een diploma van een VTC (Vocational Training Center) staat voor theoretische kennis én praktische vaardigheden en opent de weg om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan.

Om wie gaat het

Het gaat om jongeren die na de lagere school een praktisch beroep willen leren. Voor wie afkomstig is uit een arm gezin is een VTC-opleiding financieel gezien vaak het hoogst haalbare.

Wat doet onze partner

Een paar jaar geleden bouwde ZZg’s Duitse collega-organisatie HMH (Herrnhuter Missionshilfe) twee nieuwe vakopleidingsscholen in gebieden waar nog geen VTC was. In Songea leren nu 65 jongeren een praktisch beroep en in Namtumbo 45. Naast houtbewerken en kleding maken wordt er autotechniek en elektrotechniek aangeboden en zijn er computercursussen.
Omdat de overheid hogere eisen is gaan stellen aan alle vakopleidingsscholen in het land moeten ook de VTC’s in Songea en Namtumbo nieuwe lesboeken en materialen aanschaffen en hun docenten laten bijscholen.

Wat doet het ZZg

Het ZZg draagt bij aan de financiering van deze vakopleidingsscholen, met € 20.000 van de € 60.000 die dit jaar nodig is voor de VTC’s in Songea en Namtumbo, voor o.a. lesboeken en -materialen en noodzakelijke bijscholing van de docenten.

Waarom steunen we dit

Dit is goed en zinvol werk, want een afgeronde VTC-opleiding biedt jongeren toekomstperspectief: de kans om een goede boterham te verdienen en hun gezin te onderhouden. En daarmee een kans om aan armoede te ontsnappen.

Status

Actief

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Tanzania

Media