Medewerkers

02 Aart Schalkwijk ZZg Aart Schalkwijk Algemeen Secretaris 030-6927183
01 Age Kramer ZZg Age Kramer Missionair Consulent 030-6927181
05 Jeannet Kelholt ZZg Jeannet Kelholt Senior Communicatie & Fondsenwerving 030-8509523
04 Daniël Claas ZZg Daniël Claas Medewerker Communicatie & Fondsenwerving     030-8509524
07 Joke Wels ZZg Joke Wels Medewerker Informatie & Communicatie 030-6927180
08 Douwe van Barneveld ZZg Douwe van Barneveld     Hoofd Financiën, IT & Beheer 030-6927188
09 Ingrid van Wielink ZZg Ingrid van Wielink-de Zeeuw         Medewerker Financiële Administratie 030-6927187
10 Aad Berm ZZg   Aad Berm Medewerker Financiële Administratie 030-6927186

Zeister Zendingsbestuur

Dhr. L.M. Dragtenstein (voorzitter
Mevr. A.F. Belgrave (plaatsvervangend voorzitter)
Dhr. G.R.A. Jonas
Dhr. M. de Vos
Mevr. M. van der Heiden-Brunekreef, lid namens PKN

Commissie Financiën

Dhr. I.J. Cambridge 
Dhr. L.C.R.Ferrier
Dhr. M.S. Kembel
Mevr. A.C. Pengel

Bestuurs- en commissieleden werken allen onbezoldigd.