Onder meer door de gevolgen van de laatste heftige coronagolf in Suriname, verkeren veel inwoners in diepe armoede. Samen met de Broedergemeente in Suriname komt het ZZg in actie voor deze (financieel) kwetsbare mensen in de Surinaamse samenleving. Eerst met levensmiddelenpakketten, nu met een Noodhulp Schoolfonds. Lees over beide hieronder meer.

Gift overmaken buiten Nederland

Maak uw gift over via het IBAN van ZZg: NL74 RABO 0375 2169 36, BIC: RABONL2U.

Update september 2021: vervolg noodhulpactie met schoolfonds

Door de coronacrisis zijn in Suriname veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Daardoor dreigen kinderen dit jaar niet naar school te kunnen, want hun ouders kunnen zaken als inschrijfgeld, schoolmaterialen en bus- of internaatskosten niet langer betalen. De Diaconie / Algemeen Maatschappelijke Dienst (AMD) van de Broedergemeente in Suriname wil jongeren, uit gezinnen die het toch al zwaar hadden, het komende schooljaar financieel ondersteunen en zo op school houden; in de hoop dat hun ouders in de loop van het jaar weer een baan zullen vinden. Ook wil de AMD contact houden met de jongeren en volgen hoe het met hen gaat. De AMD krijgt via de kinderhuizen/internaten, via het jeugdcentrum van de EBGS en via leerkrachten van scholen de namen door van kinderen die in aanmerking komen. Bij het intakegesprek met de ouders wordt gekeken wat een kind precies nodig heeft. 50 scholieren krijgen straks hulp uit het Schoolfonds. Er is minimaal € 10.000 nodig.

Update augustus 2021
Tussen 12 en 15 juli jl. verspreidde Kersten Distribution 1000 levensmiddelenpakketten over verschillende distributiepunten. De distributie is goed en vlot verlopen. Op de verschillende distributiepunten ontving men positieve reacties van afnemers. Zowel Kersten Distribution, EBGS en ZZg zijn zeer tevreden over de samenwerking. Er is door alle partijen hard gewerkt om deze noodhulpactie op een goede manier te kunnen voeren. Een vervolg op dit noodhulpproject wordt voorbereid. 

Lees hier een terugblik over dit noodhulpproject in het ZZg Nieuws van september.

Update 9 juli 2021
De Algemeen Maatschappelijke Dienst (AMD) van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) heeft 1000 pakketten met levensmiddelen beschikbaar gesteld voor financieel kwetsbare gezinnen en alleenstaanden. De EBGS heeft de firma Kersten ingeschakeld om te helpen met de distributie van de pakketten. Het ZZg steunt deze actie met € 50.000. De EBGS hoopt uiterlijk op 31 juli a.s. alle pakketten te hebben verspreid.

Update begin juni 2021
In Suriname is op dit moment sprake van een derde coronagolf. De toch al zeer beperkte IC-capaciteit in de ziekenhuizen is inmiddels volledig bereikt. Daarnaast heeft de regering een totale lockdown afgekondigd. Dit betekent niet alleen dat iedereen daadwerkelijk binnen moet blijven, maar ook dat noodzakelijke winkels, zoals supermarkten, slechts drie dagen per week geopend zijn. Daarnaast heeft Suriname te kampen met enorme wateroverlast in heel het land door aanhoudende regens. En dan moet de grote regentijd officieel nog beginnen. Door dit alles heen komt de grote economische crisis in het land duidelijk naar voren.

Het ZZg, van oudsher verbonden met Suriname en de Evangelische Broedergemeente (EBG), slaat nu de handen ineen met de kerk. De diaconie van de EBG in Suriname ondersteunt 600 kwetsbare gezinnen met een levensmiddelenpakket. Het ZZg helpt mee. U ook? Bekijk hieronder twee korte video’s die we vanuit Suriname ontvingen. Een gift overmaken kan via de link hierboven. Dank u wel!

Bekijk hieronder twee video’s vanuit Suriname

Ds. Desiré Peerwijk, preses EBGS, vertelt over de huidige situatie in Suriname en de rol van de EBG.

Zr. Petra Pinas, hoofd AMD, vertelt over de levensmiddelenpakketten die de kerk ter beschikking stelt.