Renovatie Theologisch Seminarie

Theologisch Seminarie EBGS ZZg

Het Theologisch Seminarie (TS) is sinds jaar en dag het opleidingsinstituut van de Broedergemeente in Suriname. Hier worden predikanten opgeleid en bijgeschoold, en kunnen kerkelijk werkers op alle niveau’s cursussen volgen. De gebouwen van het TS en de directiewoning waren toe aan vernieuwing en vanaf eind 2019 is daaraan gewerkt.

U denkt misschien: “Daar heb ik niets over gehoord”. Nou, dat klopt, want vragen om uw steun was ditmaal niet nodig. Bij het ZZg is vanuit een nalatenschap een bestemmingsfonds voor het TS beschikbaar, het Jan van Raalte Studiefonds. Dat fonds dekt alle kosten.

Inmiddels zijn de lokalen, aula, kantoorruimten en directiewoning vernieuwd en weer in gebruik genomen. De renovatie van studentenkamers en de bibliotheek is nu bezig en daarna wordt het buitenterrein onder handen genomen. Dan ziet het Theologisch Seminarie er aan alle kanten piekfijn uit. Ds. Jan van Raalte, die zelf een aantal jaren leiding gaf aan het TS, zou er vast tevreden over geweest zijn. Evenals over de afgesproken einddatum van dit project: 31 oktober - Hervormingsdag!