Veilige elektra voor Sukh Dhaam

100 JAAR SUKH DHAAM ZZGKinderhuis Sukh Dhaam in Alkmaar, Suriname, bestond op 18 oktober 2016 precies 100 jaar. Het jubileumcadeau - een vernieuwde stroomvoorziening met back-upsyteem - is inmiddels gerealiseerd.

Weet u het nog? Ruim twee jaar geleden vierden we het 100-jarig bestaan van Kinderhuis Sukh Dhaam in Suriname. Het jubileumcadeau zou een complete zonnepaneelinstallatie gaan worden, maar dat plan moesten we aanpassen toen bleek dat de elektrische bedrading in een groot deel van het kinderhuis sterk verouderd en brandgevaarlijk was (in het meisjeshuis, het keukengebouw en de wasruimte, de directiewoning, de garage/werkplaats en het pomphuis). Het nieuwe doel werd verbetering van de brandveiligheid van de elektriciteitsvoorziening en continuïteit van de stroomvoorziening bij stroomuitval.
Het was een omvangrijke klus, maar het einddoel is gehaald: op 17 januari 2019 werd de compleet vernieuwde elektrische installatie, na een proefperiode van zes maanden, formeel gekeurd en in goede staat bevonden! Ook het automatische back-upsysteem (een 25 KVA generator) werkt naar behoren als de stroom (weer eens) uitvalt.
Het valt niet op, dit jubileumgeschenk, en de kinderen van Sukh Dhaam zullen het amper merken, maar wat is het een belangrijk geschenk voor hun veiligheid. De ermee gemoeide € 24.100 zijn wel besteed!

OUDER NIEUWS

Al honderd jaar worden in Sukh Dhaam kinderen opgevangen die door allerlei omstandigheden niet thuis kunnen opgroeien. Duizenden kinderen hebben er een deel van hun jeugd doorgebracht en velen hebben warme herinneringen aan die tijd.

Dat bleek in Zeist, waar op 3 september heel veel oud-leerlingen en andere bij Sukh Dhaam betrokkenen bij elkaar kwamen om het eeuwfeest van het kinderhuis te vieren. Mensen ontmoetten elkaar, soms na heel lange tijd, en hadden heel wat bij te praten. Kinderen en kleinkinderen hoorden een heleboel verhalen over de kinderhuistijd van hun (groot)moeder/vader. Ook het Sukh Dhaam van nu werd niet vergeten; daar werd actie voor gevoerd, onder andere met een spectaculaire veiling van een schilderij van Sukh Dhaam en een verzameling Surinaamse Eerstedag Enveloppen. 

Foto's van de ontmoetingsbijeenkomst

Geluidsfragmenten gemaakt door Sam Jones

Video gemaakt door Sam Jones