De boot en de kerk in! (Peru - 18.033)

18.033 De boot en de kerk in Peru ZZg

Peru: nieuw zendingsgebied voor de Broedergemeente.

Het Amazone-gebied in Peru is een nieuw zendingsterrein voor de Broedergemeente. De Amerikaanse hernhutter organisatie BWM ondersteunt er tien kleine christelijke gemeenten die aansluiting zoeken bij een kerk die hen kan helpen met theologische training op allerlei niveaus: zondagsschool, bijbelstudies en opleiding voor de voorgangers. Ook willen ze graag materialen in hun lokale taal, Awahun.
Het gaat niet alleen om evangelieverkondiging. Zoals gebruikelijk binnen de Broedergemeente wordt er tegelijkertijd ook gewerkt aan bijvoorbeeld onderwijs en levensomstandigheden.
In dit deel van het Amazonegebied gaat alle transport per boot. Nu moeten de gemeenten steeds een boot met stuurman inhuren. Als ze er zelf een hebben kunnen ze die kosten drukken en ook kunnen gemeenteleden dan hun waren iets goedkoper naar de markt brengen.

Het ZZg draagt € 2.600 bij voor de boot, die iets meer dan € 10.000 kost. Doet u mee?


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: €5, €10, €25 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: De boot en de kerk in - Peru 18.033