Christelijk jeugdkamp in Congo (13.018)

zzg christelijk jeugdkamp congo
Bezorgt u jongeren uit Congo een fijn kamp?

Het ZZg steunt projecten in het zuidwesten van Tanzania, bij het Tanganyikameer. Aan de overkant daarvan ligt Congo. Daar organiseert de Broedergemeente een jeugdkamp voor 275 jongeren uit de omgeving. Voor hen is het een hele toer om er te komen (sommigen moeten twee dagen lopen), maar dat hebben ze er graag voor over. Samen zingen, leren en delen werkt inspirerend.

Het kamp kost € 1.100, dat is maar € 4 per deelnemer.
Bezorgt u deze jongeren een fijn kamp?

 

Afgerond:

In augustus 2013 werd er een jongerenkamp voor ca 275 deelnemers uit 11 verschillende gemeenten georganiseerd in DR Congo. Er werd uiteraard veel tijd ingepland voor ontspanning (o.a. zingen), maar ook aan inhoudelijke onderwerpen zoals de geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente.