Noodhulp voor Cuba (12.079)


Orkaan Sandy, dezelfde die in New York zo huishield, heeft ook het oosten van Cuba zwaar getroffen.

Daar werden 30.000 huizen totaal verwoest en vielen 11 doden. 200.000 huizen raakten beschadigd. In de provincie Holguín, waar diverse kleine EBG-gemeenten zijn was de schade aanzienlijk. Een aantal gezinnen van de Broedergemeente moest onderdak zoeken bij andere gemeenteleden, omdat hun huis te ernstig beschadigd of zelfs onbewoonbaar was. Een gezin is alles kwijt, hun huis en alles wat zich daarin bevond.

De Broedergemeente op Cuba is bezig met financiële steun van het ZZg de zwaarst getroffen gezinnen te helpen door hun huis te herstellen en ze te voorzien van nieuwe bedden, matrassen, beddengoed, stoelen, pannen, borden, glazen en lepels. Daarnaast krijgen ze voor een half jaar een basisrantsoen voedsel en water (rijst, suiker, bonen, voedingsmiddelen, groenten, melk, brood, drinkwater etc.). Dat is hard nodig, want in dat gebied is door de orkaan een kritieke voedselsituatie ontstaan, die vooral kinderen, zieken en ouderen treft. Hoewel de Cubaanse overheid doet wat ze kan zal het nog de nodige tijd kosten om dit probleem op te lossen. Immers, ook veel oogsten, vruchtbomen en vee zijn verloren gegaan.

De kleine kapel, de enige echte kerk van de Cubaanse broedergemeente, raakte ook ernstig beschadigd. De  kapel staat niet alleen symbool voor het religieuze werk van de EBG, maar ook voor het diaconale want mensen uit de regio vonden hier tijdelijk onderdak na het noodweer. Voor de woningen zijn o.a. nodig: steenblokken, cement, zand, grind, staal, vlechtijzers, rolluiken, deuren, zinken platen, sloten, spijkers, verf enz. Arbeidsloon wordt slechts ten dele betaald: arbeiders die lid zijn van de Broedergemeente doen hun werk op vrijwillige basis.

Dominee Armando Hernández van de Cubaanse Broedergemeente schreef vorig najaar aan het ZZg:“Onze kerk is een arme kerk en kan niet zoveel hulp bieden dat alle nood van onze broeders en zusters gelenigd wordt. Maar we doen wat we kunnen doen: door extra aandacht en inspanningen binnen onze gemeenten kunnen we helpen met geld en met gebruikte kleding voor hen die alles verloren hebben. Maar we zouden graag verder helpen bij het herstel van beschadigde huizen en het herstel van eigendommen die verloren gingen door Sandy. Uw steun hierbij zullen we heel dankbaar ontvangen.”

Het ZZg heeft dankzij uw steun € 5.000 kunnen bijdragen. Aan de getroffen leden van de Broedergemeente in de plaats Holguin zijn voedselpakketten uitgedeeld bestaande uit rijst, meel, suiker, vlees, melk, drinkwater etc. Ook zijn noodmaterialen uitgedeeld zoals dekens, kleding, borden, bestek etc. Daarnaast heeft men het geld gebruikt voor de aankoop van bouwmaterialen, transport van deze materialen naar het getroffen gebied en het inhuren van specialistische arbeiders (andere arbeid werd beschikbaar gesteld door gemeenteleden) voor het herstel van muren, daken en omheiningen.