Kerk zijn voor kinderen op Haïti (13.046)

zzg kerk kinderen haiti
De Broedergemeente op Haïti hielp kinderen die wees werden door de aardbeving van 2010.

De kleine Broedergemeente op Haïti hielp zo'n 200 kinderen  die wees werden door de aardbeving van 2010. Ze zijn op het platteland terechtgekomen, nogal eens ondervoed en ziek. Men wilde eigenlijk een multifunctioneel gemeenschapscentrum bouwen voor de opvang van de kinderen in het dorp, maar daar ontbraken natuurlijk de financiële middelen voor. Met de beperkte beschikbare middelen heeft men de huidige ruimte wat opgeknapt en opvang geboden aan de kinderen. 

De kosten hiervoor bedroegen € 2.300,-

Bedankt voor uw steun!