Noodhulp in Rukwa na storm (14.026)

noodhulp rukwa zzg
De Rukwa Provincie in Tanzania is geteisterd door wervelstormen.

Pas onlangs werd bekend dat met kerst delen van de Rukwa Provincie in Zuidwest-Tanzania geteisterd zijn door hevige regens en wervelstormen. Tientallen huizen zijn geheel of gedeeltelijk verwoest, waaronder ook de kerk en de pastorie van de Broedergemeente in het dorp Mnazi. Op diverse akkers zijn gewassen geheel verloren gegaan, in totaal 65 acres aan maïs en 65 acres aan bonen. Dat betekent voor 14 families een groot verlies. Een acre levert normaliter 20 zakken maïs op of 7 zakken bonen. Geld voor nieuw zaaigoed hebben ze niet en de vraag is ook of het regenseizoen lang genoeg aanhoudt om van nieuwe aanplant nog te kunnen oogsten.

Het ZZg heeft € 1.000 beschikbaar gesteld om de ergste nood te lenigen. 

De kerkleiders hebben de dorpen bezocht om de schade op te nemen. Er is voor € 450 aan bonen en maïs gekocht voor alle getroffenen. Daarnaast is met een bedrag van € 550 het huis van een pastor opgeknapt, die ook slachtoffer was van de storm.