Microkrediet voor de dominee (11.034)

microkrediet tanzania dominee zzg zeister zendingsgenootschap
Bijdragen aan een kerkkredietfonds helpt mensen zich te ontwikkelen.

In Zuidwest Tanzania sparen en lenen 365 werknemers van de kerk bij het kerkkredietfonds. Ze gebruiken hun lening doelbewust: voor avocadoplantjes, een koe, landbouwgereedschap, schoolgeld. Daadwerkelijke verbeteringen voor hun dagelijks bestaan of investeringen in een betere toekomst.

Het ZZg leent € 5.000 uit aan het fonds en uw gift hiervoor is welkom. Zodra het kerkkredietfonds deze lening heeft afgelost gebruiken we uw gift opnieuw voor inkomensverbetering voor kwetsbare mensen.

Eenmaal geven, tweemaal helpen. Dubbele winst!

Update woensdag 27 mei 2015:

Het kredietfonds van de kerk heeft tientallen medewerkers van een krediet voorzien. Het bedrag dat de leners moesten terugbetalen werd, met rente, ingehouden op het salaris. De terugbetaling door de leners is dus gegarandeerd, maar helaas maakt de kerk die bedragen niet over aan het kerkkredietfonds. Daardoor is het fonds helaas niet in staat tot terugbetaling aan het ZZg. Het ZZg heeft de lening inmiddels in een gift aan het kerkkredietfonds omgezet.