Bouwen aan een bezielde kerk in Rukwa (13.003)

bezieling kerk vrouwen tanzania zzg zeister zendingsgenootschap
Een begroting van twee euro per kerklid is niets voor Nederlandse begrippen, maar voor de Tanzaniaan is het veel.

De kerkprovincie Rukwa, in het zuidwesten van Tanzania, bestaat pas sinds 1986 en is de armste en minst ontwikkelde provincie van het land. Rukwa is een afgelegen gebied en er zijn maar weinig geschoolde mensen. Het analfabetisme is er hoog, onder mannen 41%, onder vrouwen 54%.
Maar de Broedergemeente groeit en bloeit er: in vijf jaar 10.000 kerkleden, 14 pastores en 50 evangelisten erbij. De kerk telt nu zo'n 60.000 mensen en is in 2/3 van alle dorpen vertegenwoordigd. Er zijn 80 voorgangers en 345 evangelisten werkzaam in ongeveer 70 gemeentes en 275 kleine kernen.

De opleiding van eigen voorgangers en evangelisten is belangrijk, bijvoorbeeld aan de eigen bijbelschool in Sumbawanga. Ook besteedt de kerk veel aandacht aan gezondheidszorg via het gezondheidszorgprogramma langs het Tanganyikameer.

Sinds de oprichting in 1986 heeft het ZZg de kerk in Rukwa financieel ondersteund. De ZZg bijdrage is onder meer bestemd voor salarissen van predikanten/evangelisten en huisvestingskosten. De kerk is financieel nog sterk afhankelijk van de hernhutter zendingsorganisaties in Europa, maar werkt aan verhoging van de eigen inkomsten, ondermeer door verhuur. Ook dragen steeds meer kerkleden hun 'tienden' bij.
Omgerekend naar het aantal leden van de kerk is de begroting erg laag: per lid wordt er ongeveer € 2 uitgegeven. De kerk in Nederland heeft beduidend meer nodig...

Dankzij uw steun is de kerk in de Rukwaregio inmiddels in staat om de eigen organisatie te financieren met bijdragen van hun eigen leden.