Leliëndaal, thuis in een kinderhuis (13.002)

leliendaal suriname zzg zeister zendingsgenootschap
Kinderhuis Leliëndaal biedt een warm thuis aan kinderen met een minder florissante achtergrond.

Wonen in een kinderhuis – geen kind doet het van harte. Het moet, omdat het thuis niet gaat: door verwaarlozing, verslaving van ouders of seksueel misbruik. Het kinderhuis biedt kansen die kinderen thuis ontberen.
Leliëndaal in het district Commewijne is een kinderhuis van de Evangelische Broedergemeente, al sinds 1918. 68 kinderen van 4-17 jaar groeien er nu veilig samen op. Ze gaan in de buurt naar school en helpen na schooltijd vanzelfsprekend mee in het huishouden en in de groentetuin. Ook is er tijd voor sport en spel.

De ouders/verzorgers van de kinderen kunnen de verblijfskosten vaak maar ten dele betalen. Daarom heeft het ZZg jarenlang bijgedragen in de exploitatiekosten (maaltijden, kleding, schoolmaterialen, schoolgeld en huiswerkbegeleiding) en in onderhoud van het huis. Door zelf wat groente te kweken en klein onderhoud te plegen probeert men de kosten te drukken.
Omdat de problematiek van de kinderen steeds zwaarder wordt, is bijscholing van het personeel nodig.

Een zeer heugelijke actuele ontwikkeling is dat de Surinaamse overheid nu meebetaalt aan de kinderhuizen, per kind t/m 16 jaar en per medewerker. Het is nog even afwachten of dat blijvend zal zijn, maar voorlopig kan de bijdrage van het ZZg sterk verminderd worden.
Waarschijnlijk blijft er wel geld nodig voor groot onderhoud en nieuwe ontwikkelingen in het kinderhuis. Uw gift blijft dan ook van harte welkom en zullen wij hiervoor reserveren.

Update 27 mei 2015:

De Surinaamse overheid betaalt inmiddels een kostendekkende bijdrage voor de kinderhuizen Sukh Dhaam en Leliëndaal.