Studiebeurs voor indianenkind (14.025)

20120118 scholieren Kwamalasemutu ZZg Suriname
Geen middelbare school in Kwamalasamutu. Wel in Paramaribo.

De overgang is verschrikkelijk groot: van hun rustige inheemse (indianen) dorp Kwamalasamutu diep in het oerwoud op de grens met Brazilië, naar de drukte van Paramaribo, de grote stad met al zijn verlokkingen. Toch gaan inheemse tieners die na de lagere school willen doorleren deze uitdaging aan. Ze zullen ook wel moeten, want er zijn geen vervolgscholen in het Binnenland. Dus gaan ze voor hun opleiding naar Paramaribo, ver van huis en haard (of in dit geval: hut en kampvuurtje). De reis gaat per vliegtuig, want anders duurt het weken voor ze in de stad zijn.
Inheemse ouders vinden het vaak belangrijk dat hun kinderen doorleren en goed Nederlands leren spreken en schrijven. Zelf hadden ze die kans niet. Ook hopen ze natuurlijk dat hun kinderen gewapend met kennis na hun studie terugkeren om hun dorp te ondersteunen.

Voorwaarden voor succes
Belangrijk is dat de jongeren in Paramaribo goede begeleiding krijgen, niet alleen bij hun studie, maar ook bij het leven in die voor hen volslagen nieuwe wereld. Ook is een veilige en betrouwbare verblijfplaats nodig, zoals een internaat. Een probleem vormen de kosten die aan studie in Paramaribo hangen, want maar heel weinig inheemse ouders hebben een baan of een regelmatig inkomen. Daardoor konden ook maar weinig kinderen naar de stad en het kwam nogal eens voor dat ze hun studie halverwege moesten afbreken door geldgebrek, een grote teleurstelling voor iedereen.

Samen met de Stichting Projekten ondersteunt het ZZg de studie van 13 inheemse jongeren uit Kwamalasamutu. Daarbij gaat het o.a. om de verblijfkosten in het internaat, schoolartikelen, medische kosten en begeleiding. In totaal draagt het ZZg € 5.000 bij. Omgerekend is dat iets meer dan € 1 per kind per dag. De ouders betalen € 75 per jaar en moeten daarnaast zelf de (hoge) vliegkosten betalen.

Is het onderwijs voor deze kinderen u iets waard?

Doneer veilig met iDEAL