Opleiding nieuwe predikanten (17.056)

Studenten Moravian Theological Centre Zuid Afrika ZZg

Help mee om studenten uit Zuid-Afrika tot predikant te scholen.

Studenten uit arme delen van Zuid-Afrika zijn zeer welkom bij de Theologische Opleidingen van de Broedergemeente in Zuid-Afrika, maar kunnen vaak hun opleidingskosten niet helemaal betalen. De kerk in Zuid-Afrika zit zelf financieel ook krap en deed een beroep op het ZZg om te helpen. Met een bijdrage van € 7.000 kunnen 11 studenten (voor het merendeel vrouwen) die de vierjarige opleiding volgen weer verder. Na nog twee jaar praktische stage heeft de Broedergemeente in Zuid-Afrika er dan weer een aantal geïnspireerde voorgangers bij. Naast theologisch werk houden die zich dan bezig met breder ontwikkelingswerk in stadswijken en dorpsgemeenschappen. Woord en daad gaan ook daar hand in hand.

Qua theologische cultuur is Zuid-Afrika een ontmoeting en mengeling van westerse wetenschap en Afrikaanse cultuur. Boeiend om te volgen.

Het ZZg helpt het Moravian Theological Centre met de gevraagde € 7.000. Investeert u ook mee?


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: €5, €10, €25 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: Opleiding nieuwe predikanten Zuid-Afrika - 17.056