Voorschool? Taalschool!

24002

Wat is er aan de hand

Om een uur of acht in de ochtend komen ze aan: de peuters uit het Surinaamse Brokopondogebied. Door hun ouders worden ze naar de voorschool (peuterschool) gebracht. Voor de kinderen is deze voorschoolse educatie een eerste voorzichtige kennismaking met school. Ze gaan er graag naartoe; de juffen zijn lief, ze leren er leuke liedjes, ze worden voorgelezen en ze doen spelletjes met elkaar. Daarbij draait bijna alles om de Nederlandse taal. Hoewel het de officiële landstaal is, is het niet per se de taal die ook bij de peuters thuis wordt gesproken. Om ervoor te zorgen dat de kinderen niet met een taalachterstand op de basisschool beginnen, zetten de juffen op de voorschool zich in met het stimuleren van de Nederlandse taal bij alle activiteiten die plaatsvinden.

Om wie gaat het

Dit schooljaar (2022-2023) worden er 68 peuters tussen de 2 en 4 jaar oud opgevangen. Daarnaast is Marronage ook gestart met een zogenaamde buitenschool voor 120 kinderen, die in de coronaperiode veel lessen hebben gemist en inmiddels op de basisschool zitten. Door de buitenschool kunnen ze na schooltijd extra taallessen volgen, om zo de achterstand weer in te halen.

Wat doet onze partner

Stichting Marronage is verantwoordelijk voor de voorscholen in en rondom de plaats Brownsweg, in het binnenlandse Brokopondogebied. Marronage vraagt voor alle kinderen om een ouderbijdrage, maar lang niet elke ouder kan dit betalen.

Wat doet het ZZg

Het ZZg springt dit kalenderjaar bij met € 22.000. Dat is € 117 per kind. Investeert u mee in de toekomst van een kind in Suriname?

Waarom steunen we dit

Het ZZg heeft hart voor onderwijs en ziet een duidelijke meerwaarde in voorschoolse educatie, zodat peuters zonder taalachterstand kunnen starten op de basisschool.

Extra informatie

Een anekdote uit Brokopondo:

Peuter Jeremy mocht met zijn moeder in de vakantie naar de stad. Op een wandeling in de binnenstad probeerde zijn moeder een paar meters voor het zebrapad de straat over te steken. Dit veroorzaakte een protest van haar zoon, die erop stond dat zij bij het zebrapad zouden oversteken. Ze realiseerde zich toen: de peuterschool….thema verkeer…

Status

Actief

Kenmerken

   

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Suriname