Ineke Alberda Shule ya Msingi (17.009)

Alle lokalen

Shule ya Msingi betekent basisschool. Die wordt gebouwd in Kilangala en de laatste fase is gaande!

Heel lang moesten de kinderen uit Kilangala naar school in Kipande, vijf kilometer verderop, waar ze met 90 kinderen in een klas zaten. In hun eigen dorp was geen school. Dit veranderde in 2008 toen de Ineke Alberda Kleuterschool van start ging. Bijzonder, want kleuteronderwijs is in Tanzania niet gebruikelijk. De kleuterschool draagt de naam van Ineke die samen met haar man Herman Hendricks de bouw initieerde. Na haar onverwachte overlijden besloot Herman door te gaan met de bouw van een complete lagere school. De kinderen van de eerste lichting kleuters zitten inmiddels allemaal(!) op de middelbare school en doen het er goed, mede dankzij de solide basis die ze op de Ineke Alberda Nursery School kregen.

Bouwen aan de Ineke Alberda Shule a Msingi Kilangala Tanzania ZZg Ineke Alberda Shule a Msingi 2 Kilangala Tanzania ZZg Ineke Alberda Shule a Msingi Kilangala Tanzania ZZg ineke alberdaschool kilangala tanzania zzg zeister zendingsgenootschap

Bouwen, bouwen, bouwen
De Stichting ProTanz, waar Herman Hendricks als coördinator actief is, heeft in de afgelopen jaren de school steeds uitgebreid met een of meer nieuwe lokalen, toiletblokken, en dienstwoningen voor de leerkrachten. Dat laatste is verplicht in Tanzania; een school moet zorgen voor huisvesting van zijn docenten. De -professionele- leerkrachten worden benoemd en betaald door de overheid. Voor de financiering van de bouw zorgden ProTanz en ZZg samen, zoals dat steeds het geval is geweest.
Herman Hendricks schreef in een verslag het volgende, en we geven dit graag door aan iedere gever:

“Hartelijk dank voor uw toewijding aan het Ineke Alberda scholenproject! Mede door uw goede zorgen volgen er nu al meer dan 250 kinderen uitstekend onderwijs in een gebied waar vroeger geen school was.”

Update december 2018: Manager Moses Siame stuurt een rapport en laat ons weten dat "we are now going to an end of the construction of the mentioned activities.  Before any step is taken I would like to thank you all for your big heart which you had has shown for making this big event happen." Alle lokalen en dienstwoningen zijn gebouwd en 'onder dak'. De afwerking is begonnen: ramen en deuren, inrichting van de lokalen. Verder wordt aan het overige werk begonnen. Een betere afwatering, een poort, het speelterrein geëgaliseerd en de aanleg van elektriciteit. Geruststellend: vooralsnog blijven de uitgaven binnen de begroting. Inmiddels is er voldoende geld geworven voor dit project! We konden zelfs een bescheiden reserve aanleggen voor eventuele tegenvallers of meerwerk.

In maart 2019 zal Herman Hendricks van ProTanz de school bezoeken. Wij verwachten dat de school in november 2019 zal worden overgedragen aan de Tanzaniaanse overheid.