Help de diaconie helpen (17.036)

Diaconie EBGS 16.035

De armoede groeit in Suriname. Steeds meer mensen, ook die met een klein baantje, komen klem te zitten door de nu al twee jaar durende crisis met bijbehorende voortdurende prijsstijgingen.

De diaconie van de Broedergemeente krijgt dan ook steeds meer aanvragen van mensen die het zonder steun niet meer redden. In drie vormen verleent de AMD, de Algemeen Maatschappelijke Dienst van de diaconie, concrete hulp:

Voedselsteun
De diaconie verstrekt momenteel 100 voedselpakketten per maand aan mensen die dat nodig hebben (veelal alleenstaande moeders zonder werk, maar ook ouderen). Het gaat om eerste levensbehoeften (olie, rijst, suiker et cetera) en soms om luiers.
Daarnaast is er ook aandacht voor pastorale zorg, begeleiding bij het zoeken naar werk, een uitnodiging om mee te doen met een kerkelijke gemeente en wordt gesignaleerd of er meer professionele hulp nodig is.

Schoolspullen
Voor hun schoolgaande kinderen krijgen diaconie-cliënten jaarlijks een tegoedbon voor schoolspullen en schooluniform. Dit gebeurt in de vorm van een ‘giftcard’, een geschenkbon ter waarde van 200 SRD, die in een bepaalde winkel kan worden besteed. Ook betaalt de AMD soms schoolgeld of een schooluniform voor een kind. Zeker 150 giftcards zullen dit jaar worden uitgereikt, misschien 200.

Kerstpakketten
Kwetsbare ouderen in verzorgingshuizen of thuis, kwetsbare eenoudergezinnen, sociaal zwakkeren in een opvanghuis, met kerst krijgen zij een levensmiddelenpakket en een muzikale kerstviering in de kerk. Ongeveer 340 pakketten zullen worden uitgedeeld.
Ook ontvangen Kinderhuis Leliëndaal en het Rebecca Scheltz meisjesinternaat een bijdrage voor een kerstviering, maaltijd en wellicht een klein cadeautje.

Het ZZg steunt al dit diaconale werk met € 15.000. Doet u mee?


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: € 5,00, €10,00, €25,00 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: 17.036 Diaconie EBGS

   

 

 

 

Een verhaal uit de diaconale praktijk
Mw. L is oma van drie schattige meisjes, een van drie jaar en een tweeling die nog geen jaar oud is. Haar dochter, de moeder van de kinderen, is bij de bevalling van de tweeling overleden. Mw. L. is nog geen 60, alleenstaand en werkloos. Ze is nu belast met de volledige zorg over de drie kinderen. Maandelijks krijgt ze van de diaconie een levensmiddelenpakket en luiers voor de tweeling. Met haar is wel gesproken over opvang van de kinderen in een kinderhuis maar dat wil ze niet. Ze ziet het als haar oma-plicht om voor de kinderen te zorgen. Met wat steun van de AMD en Sociale zaken doet ze haar best om daar invulling aan te geven.
Mw. L geeft aan heel blij te zijn met het pakket dat zij ontvangt. Ze zou niet weten hoe ze het zonder de steun van de diaconie zou moeten doen.