Kwaliteitszorg Diakonessenhuis (18.030)

18.030 Diakonessenhuis

Draagt u bij aan verbetering voor de kwaliteitszorg in het Diakonessenhuis?

Het Diakonessenhuis in Paramaribo krijgt veel patiënten uit het binnenland. Het is een particulier ziekenhuis dat geen steun krijgt van de Surinaamese overheid. In de afgelopen crisisjaren stegen de kosten flink maar konden de ligtarieven niet mee groeien; het ziekenhuis moest interen op de reserves en heeft nu geen geld meer voor noodzakelijke veranderingen en investeringen. Zo heeft de afdeling Verloskunde een warm-wateraansluiting nodig; nu is er alleen koud water. Kosten: € 3.000. De bedschermen op alle afdelingen zijn aan vervanging toe. Kosten: € 8.000. Voor de medicijndistributie zijn 7 nieuwe karren nodig à € 740 en en voor de opslag van medicijnen 2 speciale kasten à € 2.775 en 3 airco's à € 640 voor de koeling. Het ZZg springt bij met € 24.000.

Helpt u ook een handje?


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: € 5,00, €10,00, €25,00 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: 18.030 Kwaliteitszorg in het Diakonessenhuis