Evangelie op wielen (DR Congo 17.004 en Burundi 17.006)

DR Congo en Burundi Evanglie op Wielen
Help lokale voorgangers met fietsen voor verspreiding van het evangelie!

Vanuit Tanzania werkt de Deense zendeling Knud Knudsen ook in DR Congo en Burundi aan evangelieverkondiging en opbouw van de kerk. Samen met lokale voorgangers reist hij naar afgelegen gebieden, bijvoorbeeld Noord-Burundi, waar in een uitgestrekt gebied 3 evangelisten zijn voor 15.000 kerkleden in 102 gemeenten. In DR Congo komen Pygmeeënstammen in de verdrukking en kunnen hun traditionele rondtrekkende leefwijze niet volhouden. Door de lokale bevolking worden ze uitgebuit en als paria’s beschouwd. De Broedergemeente brengt hen het evangelie, maar ook onderwijs, gezondheidszorg en steun bij hun maatschappelijke ontwikkeling. Ook hier leggen voorgangers grote afstanden af. De pastor die de Pygmeeën bezoekt fietst daarvoor 200 km over zandpaden...

Motorfietsen maken dit zendingswerk lichter. Drie voor Burundi (samen € 5.400), 2 voor DR Congo (€ 3.300). Voor onderhoud en benzine zorgt het kerkdistrict. Sponsort u een stukje motor?


Doneer veilig met iDEAL of een machtigingsformulier.
 Doneer iDEAL

Druk op doneer en kies vervolgens uit: € 5,00, €10,00, €25,00 of een bedrag naar keuze.

Donatiekenmerk: 17.004 en 17.006 Evanglie op wielen