Noodhulp Malawi

23023

Wat is er aan de hand

Zes weken lang raasde storm Freddy over zuidelijk Afrika en kwam daarbij twee keer aan land. Ook Malawi werd hard getroffen. Volgens de overheid in Malawi verloren bijna 400.000 mensen, waaronder 280.000 kinderen, hun huis. Er vielen ongeveer 500 dodelijke slachtoffers en 1000 gewonden. Meer dan 500 noodkampen werden opgezet, die inmiddels overvol zijn. De infrastructuur is stilgelegd. De meeste delen van het land, met name de zuidelijke gebieden, zijn uitgeroepen tot rampgebied vanwege de gevolgen van de cycloon Freddy: aanhoudende zware regenval die overstromingen, modderstromen, doden, gewonden en vernieling van eigendommen heeft veroorzaakt. Ds. George Kaliati, voorzitter van de Broedergemeente in Malawi, meldt ook grote schade en het persoonlijke verlies van zijn huis.

Om wie gaat het

Malawi ligt in het zuidoosten van Afrika en is een van de armste landen ter wereld. Een gemiddeld jaarinkomen komt neer op zo’n € 370 per jaar. 65% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De jeugdwerkloosheid is bijzonder hoog. Veel jongeren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs of een beroepsopleiding. Hun kansen om een onafhankelijk leven te leiden, en een uitweg te vinden uit armoede en afhankelijkheid, zijn klein. Een degelijke beroepsopleiding is dan ook de basis voor een start op de arbeidsmarkt in Malawi en stelt jongeren in staat in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De kleine Broedergemeente in Malawi probeert mensen te helpen een zinvol bestaan te leven. Predikanten en pastoraal werkers verlenen geestelijke bijstand, bieden hulp bij traumaverwerking, bidden met de mensen en houden kerkdiensten.

Wat doet onze partner

Moravian Humanitarian & Development Services (MoHDevS) is een kleinschalige hernhutter ontwikkelingsorganisatie in Malawi die nauw samenwerkt met de kerk. MoHDevS werkt daar onder meer aan een beter leven voor vluchtelingen en kwetsbare mensen, door het verlenen en coördineren van humanitaire en duurzame ontwikkelingshulp. MoHDevS wordt vanuit Europa ondersteund door de Duits hernhutter zendingsorganisatie Herrnhuter Missionshilfe (HMH) en het ZZg. MoHDevS deed een oproep aan de wereldwijde Broedergemeente om gul te doneren voor alle getroffenen in het rampgebied. De lokale hulporganisatie zorgt met dat geld voor voedsel, tenten, kleding, beddengoed, drinkwater, muskietennetten, technische materialen voor zoek- en reddingsoperaties en financiële middelen.

Wat doet het ZZg

Het ZZg sluit zich van harte bij de oproep van MoHDevS en doet mee aan deze noodhulpactie. Het ZZg reserveert daarvoor € 4.000.

Waarom steunen we dit

Het ZZg steunt deze noodhulp, omdat het een van de kerntaken is waarom het ZZg er is: om mensen in de wereldwijde Broedergemeente die in nood zijn, hulp te kunnen bieden met gebed en een gift.

Extra informatie

 

Status

Actief

Soort werk

ZZg draagt bij:

0 ,-

Locatie

Malawi